..ตลอดปี..2563..

..ตลอดปี..2563..

บุญกุศลใด..ที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ดีแล้ว..ใน
สาธารณกุศล..และสร้างบุญในพระพุทธศาสนา..

..ข้าพเจ้าขออ้างอิง..คุณพระศรีรัตนตรัย
คุณพระพุทธ..คุณพระธรรม..คุณพระสงฆ์..
เครื่องแห่งความเจริญ..ให้ท่านทั้งหลาย..
เจริญด้วยอายุ..วรรณะ..สุขะ..พละ ปฎิพาน..ธนสารสมบัติ..
เป็นผู้สมความปรารถนาทุกประการ..
ตลอดปี 2564 เทอญ..

พรครั้งที่1

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่28ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่28ธันวาคม 2563
เข้าสู่เดือนที่2
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายมหาสังฆทานและทอดผ้าป่า
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2564

จุดฉันท์เพล วัดทางสาย
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

………………………………….
ประกาศอนุโมทนา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมกราบอนุโมทนา
ในกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้พากเพียร
เดินจาริกธุดงค์ด้วยขันติบารมีธรรม
เดินเท้าเปล่า ฉันท์มื้อเดียว
ในการเจริญสติเจริญปัญญา
เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
น้อมกราบมหาอนุโมทนากับพระสงฆ์เนื้อนาบุญ
ทั้งหมดทุกรูปทุกองค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิดพระคุณเจ้า
————————
ข้าพเจ้าขออาราธนา
คุณแห่งพระพุทธรัตนะ
คุณแห่งพระธรรมรัตนะ
คุณแห่งพระสังฆรัตนะ
และธรรมวิเศษทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่คณะเจ้าภาพผู้ร่วมบุญในการถวายความอุปถ้มภ์พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ให้เป็นผู้สมปรารถนาทุกประการ

ข้าพเจ้าเป็นสะพานบุญที่มีศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัย นำปัจจัยใช้สอยในโครงการจาริกธุดงค์ตลอด36วันเสร็จสิ้นเรียบร้อย ทุกบาททุกสตางค์เป็นข้าวปลาอาหาร น้ำดื่มน้ำปานะและจิปาถะต่างๆ

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านทั้งหลายด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

เตรียมข้าวหลามหอมหวาน ณ.วัดพรหมรังษี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เตรียมข้าวหลามหอมหวาน ณ.วัดพรหมรังษี อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เพื่อเดินทางกลับ

ต้นไผ่คุยกันว่า..อยากติดรถไปศรีสะเกษ..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่27ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่27ธันวาคม 2563
เข้าสู่เดือนที่2
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2564

จุดฉันท์เพล วัดสี่แยกบ้านกรูด
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
สิ่งของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าผู้เดียว
ข้าวน้ำอาหารได้ทรัพย์มาจากเจ้าภาพผู้มีศรัทธา
ในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด
———————————-
..หยุดเดิน..
…หัวใจเต้นเป็นปรกติ..
..เป้าหมายยังเหมือนเดิม..
..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

สิ้นสุด..เพื่อเริ่มต้นใหม่

สิ้นสุด..เพื่อเริ่มต้นใหม่
มีวาสนาได้ร่วมโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม ปี2563-2564

สร้างกำลังใจเพื่อรักษาศรัทธา
ให้มั่นคงในคุณพระศรีรัตนตรัย
ขอให้มีชีวิตถึงวันพรุ่งนี้

มหาเจดีย์ภักดีประกาศคือที่หมาย

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่26ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่26ธันวาคม 2563
เข้าสู่เดือนที่2
ร่วมกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ทอดผ้าป่าถวายวัดพรหมรังษี
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2564

จุดฉันท์เพล วัดพรหมรังษี ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
สิ่งของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าผู้เดียว
ข้าวน้ำอาหารได้ทรัพย์มาจากเจ้าภาพผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด
———————————-

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่25ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่25ธันวาคม 2563
เข้าสู่เดือนที่2
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2563-2564

จุดฉันท์เพลวันที่ 25ธันวาคม 2563 
ณ.สวนปาล์มป้าลัดดา ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
จุดพักปักกลด
วัดพรหมรังษี เขาอิติสุคโต3 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
สิ่งของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าผู้เดียว
ข้าวน้ำอาหารได้ทรัพย์มาจากเจ้าภาพผู้มีศรัทธา
ในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด
———————————-
ฝนตกตั้งแต่ตีห้า ณ.เวลานี้ฝนก็ยังตกไม่ขาดสาย
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ลูกรัก

ลูกรัก
การเอาชนะคนอื่นเพื่ออะไรก็แล้วแต่..เสียเวลามาก
แม่ยอมแพ้ทุกคน..เพื่อชนะใจตัวเองเท่านั้น
เวลามีค่ามากมายในแต่ละวัน 
อย่าเอาคำพูดคนอื่นมาเป็นภาระทางใจ
มันไม่unfairกับใจเรา

..ใจกว้างเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็ก..
..ใจแคบเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่..
..คนที่เห็นแต่ความผิดถูกผู้อื่น…
..คือคนไม่เคยให้โอกาสใคร..แม้แต่ตัวเอง..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่24ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่24ธันวาคม 2563
เข้าสู่เดือนที่2
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2563-2564

จุดฉันท์เพลวันที่ 23 ธันวาคม 2563 
วัดหนองจันทร์หอม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
สิ่งของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าผู้เดียว
ข้าวน้ำอาหารได้ทรัพย์มาจากเจ้าภาพผู้มีศรัทธา
ในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด
———————————-
ท่านทั้งหลายจงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่23ธันวาคม 2563

วันพุธที่23ธันวาคม 2563
เข้าสู่เดือนที่2
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2563-2564
จุดฉันทเ์เพลวันที่ 23 ธันวาคม 2563 วัดคอกช้างเผือก ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

จุดปักกลด คืนวันที่ 23 ธันวาคม 2563 วัดหนองจันทร์หอม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
สิ่งของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าผู้เดียว
ข้าวน้ำอาหารได้ทรัพย์มาจากเจ้าภาพผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด
———————————-

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อำนาจแห่งศีลและบุญทานที่สะสมไว้ดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อำนาจแห่งศีลและบุญทานที่สะสมไว้ดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม
คุณพระสงฆ์ 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาประชาชนบนพื้น
แผ่นดินไทยให้ปราศจากภัยพิบัติด้วยความไม่ประมาทด้วยเทอญ

..บุญชื่อว่าความสุข..
..ขอให้บุญรักษา..
..คุณพระศรีรัตนตรัย
..คุ้มครองป้องกัน..

save samut Sakon

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ