วันที่16มกราคม 2564 วันนี้ วันครู

วันที่16มกราคม 2564
วันนี้ วันครู

ครู อุปฌาชย์ อาจาริยะคุนัง อะหังวันทามิ

ครูคนแรกคือพ่อแม่..ที่ให้ชีวิต 
สอนให้เดิน สอนให้กิน สอนให้พูด

ครูคนที่สองคือ..ครูที่สอนให้มีชีวิต

สอนให้มีสติปัญญา
สอนให้มีความกตัญญู
สอนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ครูเคี่ยวคั่วให้วิชาความรู้ 
เสมือนคั่วข้าวตอกให้เม็ดแตกเสมอกัน
จนมีความรู้ที่แตกฉาน
ครูใช้ไม้เรียวเมื่อทำผิด
สอนให้มีระเบียบวินัย
ตีแล้วปลอบใจอย่าทำผิดอีกนะ
สอนไม่เบื่อ สอนซ้ำๆทำให้ดู
สอนให้คิด สอนให้เขียน
สอนว่า..มีความรู้อย่างเดียวไม่ได้
สอนให้เสียสละ สอนให้แบ่งปัน
สอนว่า..ต้องให้อภัย
สอนให้มีศิลปด้วยการรออย่างอดทน
สอนให้ยืนตรงเคารพธง ร้องเพลงชาติ 
ครูสอนให้รักชาติศาสน์กษัตริย์
ครูสอนให้จงรักภักดีต่อแผ่นดิน

ได้วิชาจากครู..
จึงมีชีวิตที่รู้จักคำว่าพอ..และคำว่ารอ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่15มกราคม 2564

วันศุกร์ที่15มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ร่วมบุญพระอาจารย์จรัน อนังคโน
และนายอำเภอศิลาลาดแจกผ้าห่ม
พร้อมยาสามัญประจำบ้าน
แก่ชาวบ้านสามตำบล55หมู่บ้านใน
 อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 
วันที่14-15มราคม 2564
จำนวน2,000ชุด

ตั้งโรงทานเลี้ยงชาวบ้านที่มาบริจาคโลหิตและรับแจกผ้าห่ม
ก๋วยเตี๋ยวไก่ 1,500ชาม
เส้นใหญ่ผัดซีอิ้ว 2,000กล่อง
ขนมสาคูเปียกมะพร้าว 1,500 ถ้วย
น้ำเต้าหู้1,500แก้ว
ปาท่องโก๋ ซาลาเปาทอด
น้ำดื่ม
……………………………………………………….
น้อมกราบอนุโมทนากับพระสงฆ์
ท่านบริจาคโลหิตเป็นทาน

..ทานเป็นสิ่งมหัศจรรย์..
..ทานทำให้ใจเบิกบานทั้งผู้รับและผู้ให้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่14มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่14มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ร่วมกับนายอำเภอแจกผ้าห่มพร้อมยาประจำบ้านแก่ชาวบ้านต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน550ชุด
……………………………………………………….
ความหนาวเย็นแผ่ไปทั่ว
จึงเป็นโอกาส..ได้แจกผ้าห่ม
เรื่องดีๆมีให้ทำทุกวัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่13มกราคม 2564

วันพุธที่13มกราคม 2564
วันพระแรม14ค่ำเดือนยี่ปีชวด
ร่วมถวายกุฎิแก่พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่
ถวายปัจจัยค่าน้ำค่าไฟ
ถวายปัจจัยสร้างพระสิวลี
ถวายปัจจัยร่วมบุญงานพระสงฆ์มรณะภาพ
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานราชการ

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
……………………………………………………….
ทุก ๆ นาทีมีคนตายและรอตาย
 เราไม่เคยรู้ว่ามีกี่คนที่อยู่ข้างหน้า
 เราไม่สามารถย้ายไปท้ายแถว
 เราไม่สามารถก้าวออกจากแถว
 เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้

โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน
อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน 
พรุ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน 

อดีตที่ผ่านมาสอนให้เห็นว่า 
เราเจอสิ่งที่ไม่แน่นอนอะไรมาบ้าง 
แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดนั้นคือ ความตาย 

ทุกคนต้องตายแน่นอน 
เด็กก็ตาย หนุ่มก็ตาย แก่ก็ตาย 
ไม่สามารถหนีพ้นจากความตายได้เลย 

คนที่อายุน้อยกว่าเราที่ตายไปมีให้เห็นทุกวัน 

พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า 
ให้ตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท

สิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้รีบทำ 
อยู่กับคนที่เรารักและรักเรา 
ให้รีบบอกรัก ก่อนที่จะไม่มีโอกาสบอก

ตอนนี้ชีวิต
ยังหายใจอยู่เป็นลาภอันประเสริฐ

ปัจจุบันสำคัญที่สุด

เดินมาไกลไม่มีเวลาพอ
ที่จะเสียดายทุกสิ่งที่ผ่านมา
ไม่มีสิ่งใดเป็นของ ของเรา
มีแต่บุญกับบาปเท่านั้น

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่12มกราคม 2564

วันอังคารที่12มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ถวายผ้าไตรบังสกุลอุทิศให้คุณพ่อวิวัฒน์ ศรีรัตนาภิวัฒน์
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

……………………………………………………….
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พี่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่11มกราคม 2564

วันจันทร์ที่11มกราคม 2564
ร่วมถวายกุฏิและตู้พระไตรปิฎกตลอดถึงถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
……………………………………………………….
เว้นจากความชั่วทั้งปวง
สร้างกุศลความดีให้ถึงพร้อม
จิตบริสุทธิ์ผ่องใส

หัวใจของพระพุทธศาสนา

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พี่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่10มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่10มกราคม 2564
ร่วมทำบุญเก็บอัฐิ
หลวงปู่ทองสูรย์ โพธิ์งาม ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายมัตกะภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และตั้งโรงทานเลี้ยงญาติโยมผู้ร่วมงาน
…………………………………………………….
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์ สามเณร 
วัดสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทองจ.พิษณุโลก

ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์ เพื่อความเจริญรุ่งเรื่องแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่9มกราคม 2564

วันเสาร์ที่9มกราคม 2564
ร่วมเป็นเจ้าภาพ
งานฌาปนกิจศพหลวงปู่ทองสูรย์ อนาลโย
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และญาติโยมผู้ร่วมงาน
…………………………………………………….
ข้าพเจ้าทำหน้าที่อุบาสิกาอุปฐาก
พระสงฆ์ที่เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานตามแนวสติปัฎฐานสี่ ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ที่จาริกธุดงค์วัตรขัดเกลาจิตตลอดถึงพระสงฆ์ที่อาพาธและมรณะภาพด้วยสำนึกในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ข้าพเจ้ากราบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา 
ธรรมบูชา สังฆบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อประโยชน์แก่ธรรมสังเวชเจริญมรณานุสติ 
ยังความไม่ประมาทแก่ชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

เรื่องนางกาลียักษิณี ผู้ผูกอาฆาตจองเวร

เรื่องนางกาลียักษิณี ผู้ผูกอาฆาตจองเวร

ชายหนุ่มคนหนึ่งในนครสาวัตถี เมื่อบิดาตายแล้วได้ทำการงานแทนบิดาอย่างหนัก มารดาจึงจะหาหญิงมาช่วยเขาทำงาน เพื่อแบ่งเบาภาระ

 ชายหนุ่มจึงขอให้มารดาไปขอหญิงกุมารีที่ตนชอบใจมาเป็นภรรยา แต่อยู่ด้วยกันแล้วพบว่าหญิงกุมารีนั้นเป็นหมัน ไม่สามารถมีลูกได้  

มารดาจึงบอกบุตรชายว่าตระกูลของเราต้องมีลูกมีหลาน แม่จะเลือกภรรยาใหม่ให้ลูกสักคน แต่บุตรชายห้ามไว้ยังไม่อยากมีภรรยาอีกคน

ฝ่ายภรรยาคิดว่าสามีของตนคงทัดทานมารดาได้ไม่นาน ถ้าสามีมีภรรยาอีกคน  แล้วภรรยาใหม่ให้กำเนิดบุตร คราวนี้เธอจะหมดความหมาย  ถูกใช้งานเหมือนนางทาสี 

อ่านต่อ

วันศุกร์ที่8มกราคม2564

วันศุกร์ที่8มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเพียรสร้างเพียรกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย และคุณบิดามารดา

ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับ
สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
จงมีส่วนในการอุทิศกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาทุกท่านให้ตลอดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งสิ้นมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจด้วยบุญด้วยทานเทอญ

———————–

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ