Featured

ขอเชิญร่วมบุญประจำเดือนมิถุนายน

ขอเชิญร่วมบุญประจำเดือนมิถุนายน
น้ำดื่มโหลละ50บาท
ข้าวสาร ข้าวเหนียว กระสอบละ1,500บาท
น้ำตาลทรายกระสอบละ680บาท
น้ำมันพืชลังละ600บาท
แก๊สถังใหญ่1,400บาท ถังเล็ก600บาท
ไข่ไก่แผงละ150บาท
หรือทำบุญตามกำลัง
บัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันนี้..วันอัฏฐมีบูชา

วันนี้..วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน)
ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย)

นอกจากนั้น วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสวรรคต (หลังประสูติ) และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน (หลังตรัสรู้) อีกด้วย

“วันอัฎฐมีบูชา”

วันอัฐฐมีบูชา คือ การบูชาในวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6) ส่วน​ปีที่​เป็น​อธิก​มาส​จะเป็​นแรม​ 8​ ค่ำ​เดือน​ ​7 เป็นวันถวายพระเพลิงสรีระหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน 8​ วัน​ พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ กรุงกุสินารา​ ในประเทศ​อินเดีย​

พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ระหว่างต้นสาละทั้งคู่ในสาลวโนทยาน (อุทยานสวนป่าสาละ) ของมัลลกษัตริย์แห่งกรุงกุสินารา ความรู้​สึกสูญเสีย​โศกเศร้าครั้งยิ่ง​ใหญ่​ได้​เกิดขึ้นในพุทธศาสนิกชนที่เป็นปุถุชน ส่วนพระอรหันตขีณาสพก็เกิดธรรมสังเวช

มัลลกษัตริย์ได้ปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระเหมือนอย่างที่ปฏิบัติต่อพระบรมศพ​ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนปรินิพพาน คือ “ใช้ผ้าใหม่ห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิ เสร็จแล้วจึงห่อด้วยสำลีบริสุทธิ์ แล้วจึงห่อด้วยผ้าใหม่อีกชั้นหนึ่ง ทำโดยวิธีนี้จนห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าและสำลีได้ 1,000 ชั้น แล้วเชิญพระบรมศพลงในรางเหล็กเติมด้วยน้ำมัน ใช้รางเหล็กอีกอันหนึ่งครอบ แล้วทำจิตกาธานด้วยไม้หอมล้วน แล้วถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิ สร้างพระสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิ ไว้ที่ทางใหญ่สี่แพร่ง”

1. ในวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ได้มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น คือ เมื่อพระเพลิงไหม้ พระพุทธสรีระโดย​มิได้​มี​การจุดไฟ​ รวมทั้ง​ไม่ปรากฏเถ้าและเขม่าเลย คงเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุ

2. เกิดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากมัลลกษัตริย์ได้จัดการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว มีกษัตริย์และพราหมณ์จาก 7 แคว้น ได้ส่งทูตและกองทัพมาเพื่อขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ณ กรุงกุสินารา ก็ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น 8 ส่วนเท่าๆ กัน บรรดาทูตานุทูตก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับไปเมืองของตน การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุได้เสร็จสิ้นแล้ว มัลลกษัตริย์แห่งกรุงกุสินาราจึงมอบพระอังคาร (เถ้าถ่าน) ไห้ไปและนำไปสร้างพระสถูปบรรจุไว้สักการะที่เมืองของตน

3. เป็นมูลเหตุให้เกิดการทำปฐมสังคายนา การทำสังคายนา จัดทำขึ้นหลังจากพระพุทธปรินิพพานได้ 3 เดือน สาเหตุเนื่องมาจากพระภิกษุชื่อสุภัททะ ผู้เป็นศิษย์ของพระมหากัสสปะ กล่าวดูหมิ่นพระธรรมวินัย พระมหากัสสปะเกรงว่าพระธรรมวินัยจะเสื่อมสูญ จึงเรียกประชุมสงฆ์อรหันต์ 500 รูป ร่วมกันทำสังคายนา พระมหากัสสปะเป็นประธานซักถามพระธรรมวินัย พระอานนท์ เป็นผู้วิสัชนาพระธรรม พระอุบาลี เป็นผู้วิสัชนาพระวินัย ในการนี้พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์กระทำอยู่ 7 เดือน จึงสำเร็จ

3.สิ่งที่พุทธ​ศาสนิกชน​พึงปฏิบัติในวัน​อัฏฐ​มี​บูชา​
1. ทำบุญ​ตักบาตร, ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร,​ ถวาย​สังฆทาน, ถวาย​จตุปัจจัย​ไทยธรรม​ เป็น​ต้น​
2. รักษาศีล สำรวมกายและวาจาด้วยการรักษาศีล 5​ หรือศีล 8​
3. ฟังพระธรรม​เทศนา, สวดมนต์​เพื่อ​สรรเสริญพระพุทธ​องค์​และเจริญ​สมาธิ​ภาวนา
4. เวียนประ​ทักษิณ​หรือเวียนเทียนรอบพระเจดีย์​หรืออุโบสถเป็นการบูชาพระรัตนตรัยถวาย​เป็น​พุทธบูชา​
5.​ ทำความ​สะอาดกวาดลาน​วัดวาอาราม,​ ลานวิหารและ​พระเจดีย์​
6.​ ปล่อย​สัตว์​ปล่อย​ปลา​ให้ชีวิต​สัตว์​เป็น​ทาน
ทุกๆ​ กิจกรรม​ในโอกาสนี้​ สาธุ​ชนทุก​ท่าน​ควรแต่งกายด้วยชุดสีขาวเพื่อ​แสดงความสำรวม, สะอาดและสุภาพเรียบร้อย​เพื่อเหมาะสม​กับการบูชาพระสัมมาสัมพุทธ​เจ้า​

🔰ที่มา​:
1.พุทธ​ประวัติ
2.บทความ​”วัน​อัฏฐ​มี​บูชา” จากเวบไซ​ต์​https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=19517
3.บทความ​ “วันอัฎฐมีบูชา” จาก​กระทรวง​วัฒนธรรม

คืนวันที่28พฤษภาคม 2567

คืนวันที่28พฤษภาคม 2567
บรรยายธรรมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย
ณ.วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร

วันอังคารที่29พฤษภาคม2567.

ตั้งโรงทานถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณรและผู้ร่วมงาน
งานแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 และรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกศ ณ.วัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระภิกษุสงฆ์
สำนักเรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์วัดตะพุทอง ต.กระเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และแม่ชี ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่26/27พฤษภาคม 2567

วันที่26/27พฤษภาคม 2567
………………………………
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระนิสิต
ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และแม่ชี ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่25พฤษภาคม 2567

วันเสาร์ที่25พฤษภาคม 2567
………………………………
พิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตร
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
รุ่นที่ 30 ประจำปี พ.ศ.2567
ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่10

ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และแม่ชี ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่24พฤษภาคม 2567

วันศุกร์ที่24พฤษภาคม 2567
—————————
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และแม่ชี ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567
—————————
ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าคุณพระราชกิตติรังษี
อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ณ.วัดเจียงอีศรีวนาราม
พระอารามหลวง จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และแม่ชี ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่ 21/22 พฤษภาคม 2567

วันที่21/22พฤษภาคม 2567
—————————
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และแม่ชี ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันนี้..วันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะโรง

วันนี้..วันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะโรง
—————————-
สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน วันนี้เรียกวัน วิสาขบูชา
……………………………………
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์20 พฤษภาคม 2567

วันจันทร์20 พฤษภาคม 2567
—————————-
ตั้งโรงทานงานวันวิสาขบูชา

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และแม่ชี ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
—————————-
ตั้งโรงทานงานยกช่อฟ้า วัดใต้ ต.เมืองคง
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และแด ม่ชี ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขอเชิญร่วมบุญบูรณะพื้นศาลาบ้านเพชรบำเพ็ญต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ขอเชิญร่วมบุญบูรณะพื้นศาลาบ้านเพชรบำเพ็ญ
ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เนื่องจากพื้นเกิดการทรุดตัวทำให้กระเบื้องแตกเสียหาย
ต้องทำการทุบเพื่อเทปูนปูพื้นใหม่ทั้งศาลาจำนวน1,200ตารางเมตร ตารางเมตรละ500บาท
หรือทำตามกำลังบัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ