วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว 30 ครอบครัว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว 30 ครอบครัว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันจันทร์ที่ 12กรกฎาคม 2564

วันจันทร์ที่ 12กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
และถวายปัจจัย สี่แสนบาทร่วมบวชเณรในพรรษา

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์
 ณ วัดป่านาดี อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดฝ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด 
วัดพญาเย็นพุทธาราม อ.ปากชอ่ง
จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด
สำนักวิโรจนาราม งุยเตาอูกัมมัฏฐาน
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มอบน้ำดื่ม4,800 ขวด
ตามจุดตรวจโควิด19
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

มอบข้าวสาร500ถุง แก่เจ้าอาวาส
วัดมะเกลือ เขตจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ
แจกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

มอบน้ำดื่ม4,800ขวดแก่ครัวสมเด็จ
แจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล
ในโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานคร

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์
 ณ วัดป่านาดี อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ 
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง 
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์
เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม 
ณ วัดป่านาดี อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์งานวางศิลาฤกษ
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม
วัดหนองเหล็ก  อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

: มอบน้ำดื่ม6,000ขวด 
ข้าวสาร500ถุง น้ำมันพืช504ขวด
ไข่ไก่500แผง ให้เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
แจกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19 
จำนวน500ครอบครัว

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————
ขออนุโมทนาคุณน้อย คุณดำ ถวายรถห้องเย็นไว้ใช้ในงานพระพุทธศาสนา

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันศุกร์ที่9กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่9กรกฎาคม 2564
วันนี้วันพระแรม15คำ่สิ้นเดือน8ปีฉลู

ถวายพระพุทธรูป ถวายผ้าไตรจีวร
ถวายภ้ตตาหาร ถวายห้องพัก5ห้อง
ถวายหลอดไฟ ถวายปัจจัยสร้างโบสถ์

คำบูชาพระ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง 
อภิวาเทมิ(กราบ)
สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ)

คำอาราธนาศีล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ไตรสรณคมณ์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ตั้งนะโม3จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ
ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ 
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร พร้อมกับบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหาร พร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกายและใจ จนเกิดคุณวิเศษ

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีส่วน
แห่งอานิสงค์ผลบุญคุณวิเศษ
ของท่านด้วยเถิด

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง 
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
นำส่งให้แก่บิดามารดา ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร 
ลูกหลาน บริวาร อาชีพ หน้าที่การงาน
พยัญชนะ ตัวอักษร ตัวเลขทุกภาษา
สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนะชาติ
ธนบัตรเงินตราทุกสกุลทุกประเทศ
ในโลกนี้ที่ใช้หนี้ได้ตามกฏหมาย
ตลอดถึงสรรพสัตว์ สรรพวิญญานไม่มีประมาณ 
แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์
พระจันทร์ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา
รุกขเทวดานางไม้ทั้งหลาย เทวาอารักษ์
ทุกภพทุกภูมิ เชื้อโรคในคน เชื้อโรคในสัตว์ 
ยารักษาโรคทุกชนิดในโลกนี้ 
จงมีส่วนในมหาสังฆทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
มีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ มีสุขขอให้ยิ่ง

ขอแผ่เมตตาให้ทวารทั้ง9 ในกายหยาบ
จงมีส่วนในกุศลผลบุญ ให้บุญเกื้อกูลกายได้สร้างโอกาสสร้างประโยชน์ให้มีในตน และผู้อื่นเป็นปรกติด้วยกุศลตลอดกาลนานเทอญ

———————-
: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม ณ วัดป่านาดี อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
——————–
..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน8 ปีฉลู บุญรักษา สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย

วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน8 ปีฉลู
บุญรักษา สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม ณ วัดป่านาดี อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณรที่เรียนพระปริยัติธรรมบาลี วัดมหาธาตุเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้ารักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาในทุกเวลา ขอให้ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนากับข้าพเจ้าเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

ถวายหนังสือเรียนปริยัติธรรมบาลี
แก่พระสงฆ์สามเณร พระอารามหลวง
วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม ณ วัดป่านาดี อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้ารักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาในทุกเวลา ขอให้ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนากับข้าพเจ้าเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
วันนี้ถวายน้ำดื่ม 6 คันรถ
: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
: ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
: ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม ณ วัดป่านาดี อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
:ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
: ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด

: ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด วัดมะฟัก
ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้ารักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาในทุกเวลา ขอให้ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนากับข้าพเจ้าเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

บุญเดือนกรกฎาคม

บุญเดือนกรกฎาคม

รวมถวายข้าวสารทั้งสิ้น 800 กระสอบ
ตลอดถึงอาหารแห้งและน้ำดื่ม จากปัจจัยที่ท่านร่วมบุญมาทุกบาท..ทุกสตางค์ 

ปลูกบุญ..ในพระพุทธศาสนา รวมถวายพระสงฆ์ สามเณร วันละ 2,500 รูป ทุกวัน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

ท่านสามารถระลึกถึง..บุญทานที่ได้ร่วมกันทำ..ในครั้งนี้ได้ทุกวัน 

สามารถอุทิศให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ได้ทุกวัน สามารถอธิษฐานให้เกิดความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยมหากุศลในครั้งนี้

>>บุญใหญ่..ทำคนเดียวไม่ได้<<

ขอให้ทุกท่านจงเจริญ ด้วยทรัพย์ทั้งภายในและทรัพย์ภายนอก ขอให้ทุกท่านมีโอกาสทำนุบำรุงบิดามารดา อย่างไม่ขัดสนเดือดร้อน

ขอให้ทุกท่านเจริญ อยู่ในพุทธบริษัทสี่
มีศรัทธามั่นคงดั่งแผ่นดิน ขอให้ทุกท่านเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

ขอทุกท่านสมความปรารถนา มีสุขภาพ
แข็งแรง ลูกหลานบริวารของทุกท่าน จงเป็นผู้มีกตัญญูรู้คุณ เจริญรวยสำเร็จ
เรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีตลอดกาลนาน

ขออนุโมทนาสาธุ ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานข้าวสารอาหารแห้ง
แก่พระสงฆ์สามเณร ที่เรียนพระปริยธรรมบาลี ณ พระอารามหลวงวัดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

==ถวาย==
: ข้าวสาร 100 กระสอบ 
: ไข่ไก่ 10 ตั้ง  จำนวน 3,000 ฟอง
: น้ำมันพืช 10 ปี๊บ 
: ลูกชิ้นหมู 100 กิโลกรัม
: น้ำปลา 10 ลัง 
: ผงชูรส 3 ลัง
: น้ำตาลทราย 200 กิโลกรัม
: ถวายน้ำดื่ม จำนวน 4,800 ขวด

: ถวามหาสังฑทานแก่พระสงฆ์สามเณร
ที่เรียนพระปริยธรรมบาลี ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

==ถวาย==
: ข้าวสาร จำนวน 100 กระสอบ
: ไข่ไก่ 10 ตั้ง จำนวน 3,000 ฟอง
: น้ำตาลทราย 200 กิโลกรัม
: ลูกชิ้นหมู 100 กิโลกรัม
: น้ำมันพืช 10 ปี้บ
: น้ำปลา 10 ลัง
: ผงชูรส 3 ลัง 
: ลูกชิ้นหมู 100 กิโลกรัม
: ถวายน้ำดื่มจำนวน 4,800 ขวด

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
ที่เรียนพระปริยัติธรรมบาลี ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

==ถวาย==
: ข้าวสารจำนวน 100 กระสอบ
: ไข่ไก่ 10 ตั้ง จำนวน 3,000 ฟอง
: น้ำมันพืช 20 ลัง
: น้ำตาลทราย 200 กิโลกรัม 
: ผงชูรส3ลัง
: ลูกชิ้นหมู 20 กิโลกรัม
: ไส้กรอกอีสาน 20 กิโลกรัม
: ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณรที่เรียนพระปริยัติธรรมบาลี ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
: ถวายข้าวสาร จำนวน 50 กระสอบ

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร ณ  วิทยาเขตบาลีพุทธโฆษ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
: ถวายข้าวสาร 50 กระสอบ
: ไข่ไก่ 10 ตั้ง จำนวน 3,000 ฟอง
: นำ้มันพืช 10 ลัง
: น้ำปลา 10 ลัง
: ผงชูรส 3 ลัง
: น้ำตาลทราย 200 กิโลกรัม

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม ณ วัดป่านาดี อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: มีแจกกระดูกหมูแก่ชาวบ้านตำบลคลีกลิ้ง ศรีสะเกษ 250 กิโลกรัม

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————
ถวายน้ำดื่มแก่พระสงฆ์สามเณร
เป็นเวลา24ปีเต็ม
ปัจจุบันถวายน้ำดื่มวันละ2,500รูป/คนทุกวัน
พรุ่งนี้เริ่มถวายภัตตาหารพระสงฆ์สามเณร
รวมวันละ2,500รูปทุกวัน

บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้ารักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาในทุกเวลา ขอให้ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนากับข้าพเจ้าเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..