ประกาศอนุโมทนา บุญเดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศอนุโมทนา
บุญเดือนกรกฎาคม 2564

บุญถวายผ้าไตรพระสงฆ์เพื่อครองจีวรตลอดพรรษาสามเดือน
บุญถวายผ้าไตรบรรพชาสามเณรตลอดพรรษาสามเดือน
บุญถวายเครื่องอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์สามเณรและแม่ชี
บุญถวายค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรวันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคม 64
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ปัจจัยทั้งหมดทั้งสิ้นที่ทุกท่านร่วมโอน
ทุกบาททุกสตางค์ถวายผ้าไตร
จำนวน582ไตร ไตรละ2,500บาท
เป็นเงิน1,455,000บาท
ถวายปัจจัยสำหรับบรรพชาสามเณร
จำนวน400,000บาท
ถวายเครื่องอาบน้ำฝน
สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม
ผงซักฟอก ใบมีดโกน
จำนวน300ชุดเป็น 127,800บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,982,800บาทถ้วน
ขออนุโมทนาร้านผ้าไตรร่วมบุญมาด้วย

ปีนี้ท่านทั้งหลายมีพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่ง
ครองผ้าไตรจีวรตลอดพรรษา
รวมทั้งสามเณร ตามจำนวนผ้าไตร
พระสงฆ์ปริญญาเอกวิปัสสนา
พระสงฆ์เจริญวิปัสสนาวันละ18ชั่วโมง
พระสงฆ์ทำกิจเพ่งเพียรขัดเกลา
เพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ 582 รูป
อาจจะมีเพิ่มก่อนวันเข้าพรรษานะคะ

: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม จ.ศรีสะเกษ
: ณ อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดศรีมงคล จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดป่านาดี จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดบ้านแต้ จ. ศรีสะเกษ
: ณ วัดนาโพธิ์ จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดเดื่อ  จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดบ้านโจด  จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดป่าดงบก ต.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
: ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
: ณ วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
: ณ วัดสุธาคล ต.บ้านอิฐ จ.อ่างทอง
: ณ  สำนักสงฆ์หนองบัวใหญ่ จ.สุรินทร์
: ณ วัดโปรดเกษเชษฐาราม สมุทรปราการ
: ณ วัดบ้านใหม่หนองแซง สระบุรี
: ณ สำนักวิโรจนาราม จ.นครราชสีมา
: ณ วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน ท่าขี้เหล็กสหภาพเมียนมาร์
: ณ: สำนักธรรม ธรรมโมลี ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เข้าพรรษาปีนี้
ท่านสามารถร่วมบุญค่าภัตตาหาร
ได้ทุกวันตามกำลังศรัทธา
รักษาศีล5 ให้บริสุทธิหมดจด 
ปลูกศรัทธาในเนื้อนาบุญอย่างมีเป้าหมาย
มั่นคงในคุณพระศรีรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหว
แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี

–ไม่มีภาชนะใดรองรับบุญนี้ได้..
–นอกจากศรัทธาเท่านั้น..
–บุญคือความสุขใจ ..
–ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี..

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญทุกบาททุกสตางค์ของท่านด้วยเถิด

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
(ส่งตัวแทนไปถวายตามวัดต่างรวม19วัด
ถวายอีกครั้งวันอาสาฬหะบูชา)

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่ 18กรกฎาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 18กรกฎาคม 2564
: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

:ถวายข้าวสาร2,000กิโล
นำ้ดื่ม4,800 ขวด ไข่ไก่ น้ำมันพืช ผงชูรส
ลูกชิ้นหมู
แก่พระนิสิตนาๆชาติที่มาศึกษาเล่าเรียนมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
ณ.วัดตะล่อม เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร พระสงฆ์จำนวน300-350รูป

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว 45 ครอบครัว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————
สงครามโรคระบาดทั่วโลก ปีกว่าแล้ว
อากาศไม่ต้องซื้อ..
หายใจเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม
นาทีนี้  อย่าคิดหายใจแทนคนอื่น
ไม่ประมาท ขาดสติ เรืองที่ไม่ใช่หน้าที่เรา

มีธรรมเป็นทุน มีบุญเป็นกำไร

บุญรักษาทุกท่านนะคะ เราจะผ่านไปด้วยกัน

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันเสาร์ที่ 17กรกฎาคม 2564

วันเสาร์ที่ 17กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว 40 ครอบครัว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
 ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์
 ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว 30 ครอบครัว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
 ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์
 ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
 ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว 30 ครอบครัว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี 
หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ
ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี 
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์
การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 
ในปัญจวัคคีย์โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ 

เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน 
ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า 
ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
พระอัญญาโกณฑัญญะ
จึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก 

และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า 

“วันพระธรรม” หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก 

วันอาสาฬหะบูชา”วันพระรัตนตรัย”

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว 30 ครอบครัว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว 30 ครอบครัว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันจันทร์ที่ 12กรกฎาคม 2564

วันจันทร์ที่ 12กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
และถวายปัจจัย สี่แสนบาทร่วมบวชเณรในพรรษา

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์
 ณ วัดป่านาดี อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดฝ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด 
วัดพญาเย็นพุทธาราม อ.ปากชอ่ง
จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด
สำนักวิโรจนาราม งุยเตาอูกัมมัฏฐาน
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มอบน้ำดื่ม4,800 ขวด
ตามจุดตรวจโควิด19
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

มอบข้าวสาร500ถุง แก่เจ้าอาวาส
วัดมะเกลือ เขตจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ
แจกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

มอบน้ำดื่ม4,800ขวดแก่ครัวสมเด็จ
แจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล
ในโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานคร

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์
 ณ วัดป่านาดี อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ 
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง 
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์
เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม 
ณ วัดป่านาดี อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์งานวางศิลาฤกษ
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม
วัดหนองเหล็ก  อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

: มอบน้ำดื่ม6,000ขวด 
ข้าวสาร500ถุง น้ำมันพืช504ขวด
ไข่ไก่500แผง ให้เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
แจกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19 
จำนวน500ครอบครัว

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————
ขออนุโมทนาคุณน้อย คุณดำ ถวายรถห้องเย็นไว้ใช้ในงานพระพุทธศาสนา

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..