วันพุธที่20มกราคม2564

วันพุธที่20มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
เข้าปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐานแผ่เมตตา
ทำบุญบังสกุลอุทิศให้
ดวงวิญญานผู้ล่วงลับ 
ณ.ป่าช้าบ้านปลาขาว ต.หนองแค
 อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่19มกราคม

วันอังคารที่19มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เข้าปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาให้สรรพวิญญาน
ณ.ป่าช้า ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายทุนการศึกษาประจำปี2564
แก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายความอุปถัมภ์แก่พระนิสิตและแม่ชีตลอดถึงนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเป็นเวลา18ปีเต็ม

ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป

ท่านทั้งหลายจงน้อมจิตอนุโมทนาบุญเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่18มกราคม

วันจันทร์ที่18มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เข้าปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาให้สรรพวิญญาน
ณ.ป่าช้า ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน 
ณ.สำนักวิโรจนาราม ต.หมูสี
 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด
แก่พระสงฆ์สามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
ณ.วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่17มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่17มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
เข้าปฎิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานแผ่เมตตา
ให้สรรพวิญญาน
ณ.ป่าช้า ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายผ้าห่มแก่พระอาจารย์จรัน อนังคโน
เพื่อแจกให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
จำนวน1,738ผืน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่16มกราคม 2564

วันเสาร์ที่16มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายอิฐแดงปูลานปฎิบัติธรรมวัดมะฟัก
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จำนวน30,000ก้อน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่16มกราคม 2564 วันนี้ วันครู

วันที่16มกราคม 2564
วันนี้ วันครู

ครู อุปฌาชย์ อาจาริยะคุนัง อะหังวันทามิ

ครูคนแรกคือพ่อแม่..ที่ให้ชีวิต 
สอนให้เดิน สอนให้กิน สอนให้พูด

ครูคนที่สองคือ..ครูที่สอนให้มีชีวิต

สอนให้มีสติปัญญา
สอนให้มีความกตัญญู
สอนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ครูเคี่ยวคั่วให้วิชาความรู้ 
เสมือนคั่วข้าวตอกให้เม็ดแตกเสมอกัน
จนมีความรู้ที่แตกฉาน
ครูใช้ไม้เรียวเมื่อทำผิด
สอนให้มีระเบียบวินัย
ตีแล้วปลอบใจอย่าทำผิดอีกนะ
สอนไม่เบื่อ สอนซ้ำๆทำให้ดู
สอนให้คิด สอนให้เขียน
สอนว่า..มีความรู้อย่างเดียวไม่ได้
สอนให้เสียสละ สอนให้แบ่งปัน
สอนว่า..ต้องให้อภัย
สอนให้มีศิลปด้วยการรออย่างอดทน
สอนให้ยืนตรงเคารพธง ร้องเพลงชาติ 
ครูสอนให้รักชาติศาสน์กษัตริย์
ครูสอนให้จงรักภักดีต่อแผ่นดิน

ได้วิชาจากครู..
จึงมีชีวิตที่รู้จักคำว่าพอ..และคำว่ารอ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่15มกราคม 2564

วันศุกร์ที่15มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ร่วมบุญพระอาจารย์จรัน อนังคโน
และนายอำเภอศิลาลาดแจกผ้าห่ม
พร้อมยาสามัญประจำบ้าน
แก่ชาวบ้านสามตำบล55หมู่บ้านใน
 อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 
วันที่14-15มราคม 2564
จำนวน2,000ชุด

ตั้งโรงทานเลี้ยงชาวบ้านที่มาบริจาคโลหิตและรับแจกผ้าห่ม
ก๋วยเตี๋ยวไก่ 1,500ชาม
เส้นใหญ่ผัดซีอิ้ว 2,000กล่อง
ขนมสาคูเปียกมะพร้าว 1,500 ถ้วย
น้ำเต้าหู้1,500แก้ว
ปาท่องโก๋ ซาลาเปาทอด
น้ำดื่ม
……………………………………………………….
น้อมกราบอนุโมทนากับพระสงฆ์
ท่านบริจาคโลหิตเป็นทาน

..ทานเป็นสิ่งมหัศจรรย์..
..ทานทำให้ใจเบิกบานทั้งผู้รับและผู้ให้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่14มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่14มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ร่วมกับนายอำเภอแจกผ้าห่มพร้อมยาประจำบ้านแก่ชาวบ้านต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน550ชุด
……………………………………………………….
ความหนาวเย็นแผ่ไปทั่ว
จึงเป็นโอกาส..ได้แจกผ้าห่ม
เรื่องดีๆมีให้ทำทุกวัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่13มกราคม 2564

วันพุธที่13มกราคม 2564
วันพระแรม14ค่ำเดือนยี่ปีชวด
ร่วมถวายกุฎิแก่พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่
ถวายปัจจัยค่าน้ำค่าไฟ
ถวายปัจจัยสร้างพระสิวลี
ถวายปัจจัยร่วมบุญงานพระสงฆ์มรณะภาพ
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานราชการ

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
……………………………………………………….
ทุก ๆ นาทีมีคนตายและรอตาย
 เราไม่เคยรู้ว่ามีกี่คนที่อยู่ข้างหน้า
 เราไม่สามารถย้ายไปท้ายแถว
 เราไม่สามารถก้าวออกจากแถว
 เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้

โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน
อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน 
พรุ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน 

อดีตที่ผ่านมาสอนให้เห็นว่า 
เราเจอสิ่งที่ไม่แน่นอนอะไรมาบ้าง 
แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดนั้นคือ ความตาย 

ทุกคนต้องตายแน่นอน 
เด็กก็ตาย หนุ่มก็ตาย แก่ก็ตาย 
ไม่สามารถหนีพ้นจากความตายได้เลย 

คนที่อายุน้อยกว่าเราที่ตายไปมีให้เห็นทุกวัน 

พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า 
ให้ตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท

สิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้รีบทำ 
อยู่กับคนที่เรารักและรักเรา 
ให้รีบบอกรัก ก่อนที่จะไม่มีโอกาสบอก

ตอนนี้ชีวิต
ยังหายใจอยู่เป็นลาภอันประเสริฐ

ปัจจุบันสำคัญที่สุด

เดินมาไกลไม่มีเวลาพอ
ที่จะเสียดายทุกสิ่งที่ผ่านมา
ไม่มีสิ่งใดเป็นของ ของเรา
มีแต่บุญกับบาปเท่านั้น

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่12มกราคม 2564

วันอังคารที่12มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ถวายผ้าไตรบังสกุลอุทิศให้คุณพ่อวิวัฒน์ ศรีรัตนาภิวัฒน์
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

……………………………………………………….
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พี่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ