Good morning shrawasti

Good morning shrawasti
อิสระภาพของใจที่ไม่ยึดถือครอบครอง
เห็นโลกตามความจริงว่า..ไม่มีอะไรเป็นของ..ของเรา
หยุดปรุงแต่ง..ใจจึง..ปล่อยวาง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ