สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมะ ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะ ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

..ดวงอาทิตย์…ให้ความเสมอภาค
คนจน… คนรวย…ได้รับแสงสว่างเท่ากัน..

..พระธรรม… ก็เช่นนั้น..ผู้ปฏิบัติ… ได้รับผลเหมือนกัน..

..ธรรมะจากหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์..
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..