วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ปีฉลู

วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ปีฉลู

เลือกเกิดไม่ได้ เลือกชีวิตได้
ไร้อัตตาตัวตน มีโอกาสทุกเวลา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ