วันศุกร์ที่3กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่3กรกฎาคม 2563

ท่านเจ้าคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานบรรพชา
สามเณรจำนวน50รูป

เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวร
และถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระวิปัสสนาจารย์
และพระสงฆ์ตลอดจนผู้ปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งให้เจ้าภาพทุกท่าน จงเจริญด้วยอายุ 
วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ
ทุกประการเทอญ

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้
แกงเห็ดเผาะใส่หน่อไม้อ่อน
มาม่าผัดไข่
หมูทอดกระเทียม
ไส้กรอกอีสาน
ส้มตำ ข้าวเหนียว ข้าวสวย
ปลาร้าหลน ผักสด
ก๋วยเตี๋ยวหมู ลูกชิ้นนำ้ตก
เฉาก้วย องุ่นเสียบไม้
ทุเรียน

ท่านทั้งหลายจงกล่าวอนุโมทนาบุญเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม

วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม
ถวายผ้าป่าร่วมสร้างโรงครัว สร้างบานประตูศาลา 
ถวายภัตตาหารแก่พระสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ณ.พระธาตุพนม จ.นครพนม จำนวน
500/รูปคน

ถวายภัตตาหารแก่พระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
จังหวัดนครพนม
พระนิสิตจำนวน200รูป 
ภัตตาหารที่ถวายวันนี้
ข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวจี่
ไข่พะโล้
แจ่วปลาร้า ผักสด
ปลาดุกแดดเดียว
ส้มตำปลาร้า
หมูปิ้งนมสด
ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกลูกชิ้นหมู
ลอดช่องสิงคโปร
ข้าวเหนียวปิ้ง
ผลไม้ องุ่นเสียบไม้

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

บ่ายวันที่1กรกฎาคม 2563

บ่ายวันที่1กรกฎาคม 2563

เป็นตัวแทนทุกท่านที่ร่วมบุญถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์สามเณรในทิศทั้งสี่
เดินจาริกธุดงค์ถึงพระธาตุพนมในเย็นวันนี้

ธุดงควัตร คือข้อปฏิบัติที่เข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อความขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบังคับให้ภิกษุถือปฏิบัติ 

ใครจะปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ ผู้ที่จะปฏิบัติธุดงควัตรนั้น สามารถเลือกได้เองตามความสมัครใจ ว่าจะปฏิบัติข้อใดบ้าง เป็นเวลานานเท่าใด 

เมื่อจะถือปฏิบัติก็เพียงแต่กล่าวคำสมาทานธุดงควัตรข้อที่ตนเลือก แล้วก็เริ่มปฏิบัติได้เลย ธุดงควัตรมี 13 ข้อคือ

1.) การถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร คือการใช้แต่ผ้าเก่าที่คนเขาทิ้งเอาไว้ตามกองขยะบ้าง ข้างถนนบ้าง ผ้าห่อศพบ้าง นำผ้าเหล่านั้นมาซัก ย้อมสี เย็บต่อกันจนเป็นผืนใหญ่แล้วนำมาใช้ งดเว้นจากการใช้ผ้าใหม่ทุกชนิด (บังสุกุล = คลุกฝุ่น)

2.) การถือผ้า 3 ผืน (ไตรจีวร) เป็นวัตร คือการใช้ผ้าเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น อันได้แก่ สบง(ผ้านุ่ง) จีวร(ผ้าห่ม) 

สังฆาฏิ(ผ้าสารพัดประโยชน์ เช่น คลุมกันหนาว ปูนั่ง ปูนอน ปัดฝุ่น ใช้แทนสบง หรือจีวรเพื่อซักผ้าเหล่านั้น ปัจจุบันภิกษุไทยมักใช้พาดบ่าเมื่อประกอบพิธีกรรม)

3.) การถือบิณฑบาตเป็นวัตร คือการบริโภคอาหารเฉพาะที่ได้มาจากการรับบิณฑบาตเท่านั้น ไม่บริโภคอาหารที่คนเขานิมนต์ไปฉันตามบ้าน

อ่านต่อ

วันพุธที่1กรกฎาคม 2563

วันพุธที่1กรกฎาคม 2563
ถวายสังฆทานภัตตาหาร แก่พระสงฆ์
สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ตลอดถึงอุบาสก 
อุบาสิกา ที่จาริกดุดงค์ตั้งแต่
วันที่23มิถุนายน วันนี้เดินถึงพระธาตุ
พนมจำนวน700รูปคน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้
ข้าวเหนียว ข้าวสวย ข้าวจี่
กระเพาะหมูผัดผักกาศดอง
ไข่ลูกเขย ส้มตำ
ต้มยำทะเลน้ำใส
ก๋วยเตี๋ยว 
บะหมี่หมูแดง ลูกชิ้นหมู
ผลไม้องุ่น แอ้ปเปิ้ล สาลี่

ถวายน้ำดื่มวัดปากแพรก จ.สมุทรปราการ จำนวน4,800ขวด
สำหรับพระสงฆ์สามเณรใช้ดื่มในพรรษา

ถวายน้ำดื่มวัดถ้ำสัจจะธรรม จ.ชัยภูมิ
จำนวน4,800 ขวด สำหรับพระสงฆ์สามเณรใช้ดื่มในพรรษา

ถวายน้ำดื่มเจ้าอาวาสวัดมะเกลือ500โหล จำนวน6,000ขวด
ไข่ไก่500แผง จำนวน 15,000ฟอง
น้ำมันพืช500ขวด สำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด19

การมีโอกาสสร้างบุญในพระพุทธศาสนา
ไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยทรัพย์
เพียงแค่ร่วมกันทำคนละเล็กคนละน้อย
ก็สามารถสร้างบุญได้อย่างมหาศาล

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันแห่งชัยชนะ

วันแห่งชัยชนะ
อุทยานธรรมดงยางถึงพระธาตุพนม
ถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยกายวาจาใจ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญธรรมวิเศษใดที่เกิดขึ้นจากการจาริกธุดงค์ครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในธรรมวิเศษนั้นด้วยเทอญ

อานิสงค์ใดเกิดจากการอุปฐากพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ขออานิสงค์นั้นจงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์เท่าเม็ดทรายในมหาสมุทรทั้งสี่มีกำลังที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต

ทานศีลภาวนาของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้วขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยตลอดกาลและนาน

น้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า สรณะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
สรณะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วีดีโอ พระอาจารย์จ้อดถ่าย

ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
ร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่โรคโควิด19 เริ่มระบาดในประเทศไทย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่งกำลังใจให้แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ ตลอดจนถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์สามเณร
จนถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ เป็นเวลา76วัน

เมื่อรัฐบาลปลอดล็อค เริ่มลำเรียงโรงครัวเคลื่อนที่ตั้งแต่จังหวัดสิงหบุรี ถึง
อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ
ถวายความอุปถัมภ์แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ทำบุญสลากภัตต์ อีกทั้งเข้าปริวาสกรรม และเริ่มต้นเดินจาริกธุดงค์จำนวน200รูป/คน

พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ออกเดินจาริกธุดงค์วันที่23มิถุนายน 2563
สิ้นสุดการจาริกธุดงค์วันที่2กรกฎาคม
2563 ณ.พระธาตุพนม จ.นครพนม

วันที่24-28มิถุนายน 2563
ทำบุญอุทิศแก่หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์ ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่3กรกฎาคม 2563
เป็นเจ้าภาพพร้อมคณะศิษย์บรรพชาสามเณร 
จำนวน50-60รูป
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม จ.ศรีสะเกษ
หมายเหตุ :พระอาจารย์จรัน อนังคโน
ท่านปรารภว่าหากสามเณรรูปใด
มีความประพฤติเหมาะสมท่านก็จะอุปสมบท
ให้เป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาต่อไป

วันเสาร์ที่4กรกฎาคม 2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ณ.อุทยานธรรมดงยาง

วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม 2563
ถวายพระประธานประดิษฐาน
ณ.พระอุโบสถวัดพรหมรังสี ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันเดียวกันมีพิธีวางศิลาฤกษ์พระประธานพระพุทธศิลาลาดมงคล ประดิษฐาน ณ.อำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ทำบุญถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่มาร่วมในพิธีจำนวน200รูป
ตั้งโรงทานสำหรับประชาชนที่ร่วมงาน
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เนื่องในวันอาสาฬหะบูชา

วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2563
ถวายเทียนพรรษาวัดดงก้าวกัลยาราม
และวัดอื่นรวม9วัด

สร้างบุญในพระพุทธศาสนารวม24วัน
บวกกับร่วมด้วยช่วยกันปันสุข76วัน
ครบ100วัน

ได้รับปัจจัยจากผู้ที่มีศรัทธาทั่วโลกมากบ้างน้อยบ้าง ตลอดจนผู้มีจิตอาสาที่ร่วมทำงานจนสำเร็จลุล่วงตลอดมา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ
——————————
น้อมกราบอนุโมทนากับพระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ที่จาริกธุดงค์ทุกรูป

ด้วยกำลังใจกำลังกาย และทรัพย์ที่บริสุทธิ์ดีแล้ว ข้าพเจ้าตั้งจิตอธิฐานกับพระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ว่า ::ขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญด้วยอริยทรัพย์ อริยชาติ เข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยเทอญ::

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

–ตั้งนะโม 3 จบ–

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่ 

ขอพระสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์ดีแล้ว เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณ ลูกหลานบริวารญาติมิตรหลาย ตลอดกาลและนานเทอญ 

———————————-

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ บุญใดกุศลที่ท่านทั้งหลายได้เจริญสติปัฎฐานสี่เพ่งเพียรเดินกำหนดวัตรปฎิบัติธรรมจนเกิดกุศลแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด 

————

..ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรวันนี้..
: ข้าวสวย ข้าวเหนียว
: แกงส้มกุ้งมะระกอ
: ผัดพริกแกงปลาหมึก
: หมูปิ้งนมสด
: สลัดไข่
: ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกลูกชิ้น
: ผลไม้​แอปเปิ้ล
: เครื่องดื่มวิตามินบี วิตามินซี
: น้ำดื่มน้ำปานะ

ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโมเถระ) และบิดามารดา ปู่ย่าตายาย สรรพสัตว์ทั่วพิภพจบจักรวาลไม่มีประมาณ

จงมีส่วนและได้รับในกุศลผลบุญนี้เทอญ

..ดร.แม่ชีทศพร วชินะบำเพ็ญ..

ศาสนาพุทธเป็นอริยสัจ…

ถาม : สมัยอดีตกาลตอนที่พระพุทธเจ้าออกบวช ในโลกนี้มีศาสนาเดียวหรือหลายศาสนาครับ ?
ตอบ : มีมากมายหลายศาสนา มีการเชื่อถือและปฏิบัติแตกต่างกันไป แต่ว่าท้ายที่สุด ศาสนาพุทธที่ประกาศ อริยสัจ คือความจริงอันประเสริฐ ก็สามารถครองใจคนได้ จนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา เพราะว่าเป็นของจริง ของแท้ พิสูจน์ได้ทุกเวลา

จำไว้นะว่า ศาสนาพุทธเป็นอริยสัจ คือความจริงอันประเสริฐ ให้ทำตามอย่างเดียว ไม่ต้องไปเสียเวลาไปวิเคราะห์วิจัย

สมัยนี้พวกเรียนหนังสือเรียนมากไป พยายามจะเอาปรัชญาจากพุทธศาสนา ปรัชญาเป็นเรื่องที่ยกขึ้นมาถกเถียงกันยังไม่รู้ที่จบ ถ้าจบแล้วจะแยกออกไปเป็นศาสตร์ต่าง ๆ กันไป 

เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ไม่ใช่ความจริงอย่างของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนานั้นเป็นอริยสัจ พระพุทธเจ้าทรงค้นคว้ามาจนจบแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นคว้าถกเถียงกันอีก เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำตาม แล้วผลจะเกิดเอง

มีคำกล่าวถึงพระพุทธศาสนาเอาไว้ในพระบาลีว่า “เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ” บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว ตัดออกก็ขาด เติมเข้าก็เกิน ไม่ต้องไปยุ่งหรอก ทำตามอย่างเดียวก็พอ

สมัยนี้คนเก่งเยอะ เขาวิเคราะห์พระไตรปิฎกกัน …(หัวเราะ)… แค่นี้เราสู้ก็เขาไม่ได้แล้ว ลักษณะแบบนี้นอกจากจะเป็น “วิจิกิจฉา” แล้ว ยังเป็น “การปรามาสพระรัตนตรัย” อีกด้วย เขาไปวิเคราะห์พระไตรปิฎกกันว่า

ตรงจุดนี้คนทุกคนทำได้….เชื่อ

ตรงจุดนี้มีคนทำได้บ้าง ทำไม่ได้บ้าง…ละไว้ก่อนยังไม่เชื่อ

ตรงจุดนี้คนโดยทั่วไปไม่สามารถทำได้…ก็ไม่เชื่อไปเลย

หลายท่านวิเคราะห์ว่า พระไตรปิฎกมาเขียนขึ้นในสมัยหลัง เป็นวิสัยของศิษย์ย่อมต้องสรรเสริญครูบาอาจารย์จนเกินจริงเป็นธรรมดา น่าทุบไหม ? คนเก่งมีมากขึ้นทุกที แต่มักจะเก่งในการหาทางไปนรก..!
……………………………..
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. วัดท่าขนุน
www.watthakhanun.com

วันจันทร์ที่29มิถุนายน2563

วันจันทร์ที่29มิถุนายน2563

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ เดินธุดงค์เจริญสติปัฎฐานสี่ถวายเป็นพุทธบูชา ตั้งแต่อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ ถึงพระธาตุพนม วันที่23มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคม 2563 ระยะทาง200 กม.

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้
ข้าวหน้าเป็ดย่าง
ผักกาศดองต้มกระดูกอ่อน
หน่อไม้สดต้มกระดูกอ่อน
ผัดพริกเหลืองลูกชิ้นปลา
สลัดผัก ไข่ต้ม
ผัดเผ็ดหมูกรอบ
ข้าวเหนียว-ข้าวสวย
ข้าวเหนียวมะม่วง
ผลไม้ แตงโม

ขอน้อมถวายอุทิศแก่บิดามารดา ครู อุปฌาชย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณ ปู่ย่าตายาย สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วพิภพจบจักรวาล 
บุญจากเนื้อนาบุญนี้จงส่งผลให้ผู้ร่วมบุญมีสุขภาพแข็งแรง
มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม สมความปรารถนาทุกประการ สาธุ สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

มะลิลา..กับเหรียญในพาน

มะลิลา..กับเหรียญในพาน
สวดมนต์ทุกครั้งก็หยอดเหรียญไว้อยากทำบุญเพราะมีไม่มากเพื่อร่วมบุญ สะสมวันละเหรียญสองเหรียญมาส่งให้ถึงมือ

เงินที่ส่งมาถูกเทลงในพานอย่างสวยงามเพื่อทำพิธีเก็บอัฐิหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์

ดอกมะลิอยู่ในถุงตั้งแต่วันเคลื่อนศพ
บานอยู่ในถุงหนึ่งวันกับหนึ่งคืน
ผ่านมือหลายคน กลิ่นของมะลิยังคงหอมอ่อนๆกลีบของดอกมะลิไม่สวยเหมือนบานวันแรก แต่ก็อยู่ในพิธี

ทำพิธีทอดผ้าบังสกุล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ขึ้นพิจารณาผ้าไตรจีวรสามรูป 

ประทานสงฆ์ทำพิธีเทนำ้อบ โปรยดอกมะลิบนอัฐิเก็บอัฐิใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

เสร็จพิธีเหรียญในพานถูกโปรยทำทาน
นำทางก่อนจะนำเข้ามาวางเพื่อทำบุญอุทิศถวายโดยสำนักราชวัง
———————————
ความกตัญญูกตเวที อยู่ในใจไม่เคยลืม
สิ่งที่หลวงพ่อสมเด็จให้มา ตอบแทนไม่หมดได้ในชาติเดียว 
ขอสืบสานงานวิปัสสนากัมมัฏฐานถวายหลวงพ่อสมเด็จต่อไป
ตามกำลังและสติปัญญา

คำฝากฝังครั้งสุดท้าย
“หากหลวงพ่อเป็นอะไรไปแม่ชีทำศพ
ให้หลวงพ่อด้วยนะ”

แม่ชีกราบถวายชีวิตด้วยกายวาจาใจตั้งแต่ต้นจนจบ365วัน

ขอถวายชีวิตให้พระพุทธศาสนาเพื่อตอบแทนคุณของพระรัตนตรัย ปฎิบัติบูชาแด่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ด้วยสำนึกในพระคุณหาที่สุดมิได้

น้อมกราบถวายด้วยความอาลัยยิ่ง
เกล้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน

วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน
ถวายข้าวต้มกุ้งเลี้ยงพระเช้า งานพิธีเก็บอัฐิหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงค์ ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่จากทิศทั้งสี่เดินธุดงค์จากศรีสะเกษถึงพระธาตุพนมมีความเพียร อดทนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนเข้าพรรษา

ถวายปัจจัยร่วมเททองหล่อพระ5องค์
โรงหล่อณิรดา จ.นครปฐม
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ถวายน้ำดื่มมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน4,800ขวด
ถวายแก่พระนิสิตที่เรียนป.ตรี ป.โท ป.เอก สาขาต่างๆ

ถวายน้ำดื่มวัดพญาเย็นพุทธาราม อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา จำนวน4,800ขวด 
ถวายแก่พระสงฆ์สามเณร แม่ชีไว้
สำหรับปฎิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา

ถวายปัจจัยแม่ชีรูปที่1 เข้าปฎิบัติธรรม
หนึ่งพรรษา
ถวายปัจจัยรูปที่2 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

เวลาและชีวิตเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือก
ทำเรื่องดีๆได้ทุกวัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ