Happy Valentine’s day 2023

Happy Valentine’s day 2023

รักโดยไม่ครอบครอง
ให้โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ