วันศุกร์ที่15มกราคม 2564

วันศุกร์ที่15มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ร่วมบุญพระอาจารย์จรัน อนังคโน
และนายอำเภอศิลาลาดแจกผ้าห่ม
พร้อมยาสามัญประจำบ้าน
แก่ชาวบ้านสามตำบล55หมู่บ้านใน
 อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 
วันที่14-15มราคม 2564
จำนวน2,000ชุด

ตั้งโรงทานเลี้ยงชาวบ้านที่มาบริจาคโลหิตและรับแจกผ้าห่ม
ก๋วยเตี๋ยวไก่ 1,500ชาม
เส้นใหญ่ผัดซีอิ้ว 2,000กล่อง
ขนมสาคูเปียกมะพร้าว 1,500 ถ้วย
น้ำเต้าหู้1,500แก้ว
ปาท่องโก๋ ซาลาเปาทอด
น้ำดื่ม
……………………………………………………….
น้อมกราบอนุโมทนากับพระสงฆ์
ท่านบริจาคโลหิตเป็นทาน

..ทานเป็นสิ่งมหัศจรรย์..
..ทานทำให้ใจเบิกบานทั้งผู้รับและผู้ให้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่14มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่14มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ร่วมกับนายอำเภอแจกผ้าห่มพร้อมยาประจำบ้านแก่ชาวบ้านต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน550ชุด
……………………………………………………….
ความหนาวเย็นแผ่ไปทั่ว
จึงเป็นโอกาส..ได้แจกผ้าห่ม
เรื่องดีๆมีให้ทำทุกวัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่13มกราคม 2564

วันพุธที่13มกราคม 2564
วันพระแรม14ค่ำเดือนยี่ปีชวด
ร่วมถวายกุฎิแก่พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่
ถวายปัจจัยค่าน้ำค่าไฟ
ถวายปัจจัยสร้างพระสิวลี
ถวายปัจจัยร่วมบุญงานพระสงฆ์มรณะภาพ
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานราชการ

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
……………………………………………………….
ทุก ๆ นาทีมีคนตายและรอตาย
 เราไม่เคยรู้ว่ามีกี่คนที่อยู่ข้างหน้า
 เราไม่สามารถย้ายไปท้ายแถว
 เราไม่สามารถก้าวออกจากแถว
 เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้

โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน
อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน 
พรุ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน 

อดีตที่ผ่านมาสอนให้เห็นว่า 
เราเจอสิ่งที่ไม่แน่นอนอะไรมาบ้าง 
แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดนั้นคือ ความตาย 

ทุกคนต้องตายแน่นอน 
เด็กก็ตาย หนุ่มก็ตาย แก่ก็ตาย 
ไม่สามารถหนีพ้นจากความตายได้เลย 

คนที่อายุน้อยกว่าเราที่ตายไปมีให้เห็นทุกวัน 

พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า 
ให้ตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท

สิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้รีบทำ 
อยู่กับคนที่เรารักและรักเรา 
ให้รีบบอกรัก ก่อนที่จะไม่มีโอกาสบอก

ตอนนี้ชีวิต
ยังหายใจอยู่เป็นลาภอันประเสริฐ

ปัจจุบันสำคัญที่สุด

เดินมาไกลไม่มีเวลาพอ
ที่จะเสียดายทุกสิ่งที่ผ่านมา
ไม่มีสิ่งใดเป็นของ ของเรา
มีแต่บุญกับบาปเท่านั้น

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่12มกราคม 2564

วันอังคารที่12มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ถวายผ้าไตรบังสกุลอุทิศให้คุณพ่อวิวัฒน์ ศรีรัตนาภิวัฒน์
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

……………………………………………………….
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พี่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่11มกราคม 2564

วันจันทร์ที่11มกราคม 2564
ร่วมถวายกุฏิและตู้พระไตรปิฎกตลอดถึงถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
……………………………………………………….
เว้นจากความชั่วทั้งปวง
สร้างกุศลความดีให้ถึงพร้อม
จิตบริสุทธิ์ผ่องใส

หัวใจของพระพุทธศาสนา

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พี่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่10มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่10มกราคม 2564
ร่วมทำบุญเก็บอัฐิ
หลวงปู่ทองสูรย์ โพธิ์งาม ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายมัตกะภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และตั้งโรงทานเลี้ยงญาติโยมผู้ร่วมงาน
…………………………………………………….
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์ สามเณร 
วัดสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทองจ.พิษณุโลก

ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์ เพื่อความเจริญรุ่งเรื่องแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่9มกราคม 2564

วันเสาร์ที่9มกราคม 2564
ร่วมเป็นเจ้าภาพ
งานฌาปนกิจศพหลวงปู่ทองสูรย์ อนาลโย
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และญาติโยมผู้ร่วมงาน
…………………………………………………….
ข้าพเจ้าทำหน้าที่อุบาสิกาอุปฐาก
พระสงฆ์ที่เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานตามแนวสติปัฎฐานสี่ ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ที่จาริกธุดงค์วัตรขัดเกลาจิตตลอดถึงพระสงฆ์ที่อาพาธและมรณะภาพด้วยสำนึกในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ข้าพเจ้ากราบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา 
ธรรมบูชา สังฆบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อประโยชน์แก่ธรรมสังเวชเจริญมรณานุสติ 
ยังความไม่ประมาทแก่ชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่8มกราคม2564

วันศุกร์ที่8มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเพียรสร้างเพียรกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย และคุณบิดามารดา

ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับ
สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
จงมีส่วนในการอุทิศกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาทุกท่านให้ตลอดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งสิ้นมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจด้วยบุญด้วยทานเทอญ

———————–

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่7มกราคม2564

วันพฤหัสบดีที่7มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเพียรสร้างเพียรกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย และคุณบิดามารดา

ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับ
สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
จงมีส่วนในการอุทิศกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาทุกท่านให้ตลอดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งสิ้นมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจด้วยบุญด้วยทานเทอญ

———————–
โทษของความตะหนี่
     เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถี ทรงปรารภอานันทเศรษฐี ความว่า ในกรุงสาวัตถี เศรษฐีชื่ออานันทะ มีสมบัติประมาณ ๘๐ โกฏิ 

แต่เป็นคนตระหนี่มาก ได้ฝังทรัพย์ไว้ ๕ แห่ง ไม่ยอมบอกแก่บุตรของตน เมื่อจะตาย มีความหม่นหมองเพราะความตระหนี่ 

ตายแล้วไปเกิดเป็นลูกของหญิงจัณฑาลคนหนึ่ง ซึ่งอยู่อาศัยใกล้ประตูพระนครนั้น เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบว่า อานันทเศรษฐีทำกาละแล้วรับสั่งให้เรียกมูลสิริผู้เป็นบุตรเข้ามาเข้าเฝ้า ทรงตั้งให้เป็นเศรษฐีแทนพ่อ

     ตระกูลคนจัณฑาลเหล่านั้น รับจ้างทำงานร่วมกัน พอได้ค่าจ้างพอเลี้ยงตัวครอบครัวเป็นวันๆไป เมื่อถือปฏิสนธิของทารกนั้น 

ทำให้ไม่ได้ค่าจ้างทั้งไม่ได้อาหารมาก 
ได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ทรงอยู่ได้เท่านั้น 

จึงประชุมปรึกษากันว่า ในระหว่างพวกเรานี้คงมีหญิงกาลกิณีอยู่เป็นแน่จึงได้แบ่งแยกกันออกไป 

ให้บิดามารดาของเด็กนั้นออกไปที่อื่น ทำให้ได้รับความลำบากอดอยากยากแค้นตลอดเวลาที่ลูกอยู่ในท้อง 

พอคลอดออกมา ทารกนั้นมีมือ เท้า นัยน์ตา หู จมูก ปาก ไม่ตั้งอยู่ในที่ตามปกติ มีอวัยวะวิกล มีรูปร่างน่าเกลียดมาก ดุจปีศาจคลุกฝุ่น ถึงจะเป็นเช่นนั้น พ่อแม่ก็ไม่ยอมละทิ้งบุตรของตน ย่อมมีความเยื่อใยรักใคร่อยู่เสมอ 

นางเลี้ยงลูกมาด้วยความยากลำบาก ถ้าวันไหนพาลูกไปด้วยวันนั้นจะไม่ได้อะไรเลย วันไหนให้ลูกอยู่บ้าน แม่ไปหารับจ้างเอง วันนั้นจึงได้ค่าจ้างมาเลี้ยงลูก

     เมื่อลูกโตขึ้นมาพอสมควรแล้ว จึงกล่าวกับลูกว่า “พ่อแม่มีความลำบากมากพ่อแม่ไม่อาจเลี้ยงเจ้าได้ อาหารและวัตถุทั้งหลาย มีข้าว เป็นต้น ที่เขาจัดไว้เพื่อคนกำพร้าอนาถาและคนเดินทางในเมืองนี้มีอยู่ เจ้าจงไปขอทานเขากินเถิด” 

แล้วปล่อยบุตรนั้นไป เด็กนั้นก็เที่ยวขอทาน เขากินไปตามลำดับเรือน เมื่อไปถึงที่ตนเกิดคราวเป็นอานันทเศรษฐี ระลึกชาติได้จึงเข้าไปสู่เรือนของตน 

ไม่มีใครสังเกตเขาเลย พอถึงซุ้มประตูที่ ๔ พวกบุตรของมูลสิริเศรษฐีเห็นแล้วมีความหวาดกลัวมากจากรูปร่างหน้าตาที่อัปลักษณ์ถึงกลับร้องไห้ คนทั้งหลายในบ้านนั้นจึงพาขับไล่เด็กนั้นว่า 

เอ็งจงออกไปคนกาลกิณี โบยพลางนำออกไปพลาง แล้วโยนไว้ที่กองหยากเยื่อ

พระศาสดา เสด็จไปบิณฑบาตกับพระอานนทเถระ เมื่อไปถึงที่นั้นจึงทอดพระเนตรดูพระเถระ พระเถระจึงทูลถามแล้วตรัสบอกพฤติการณ์นั้น พระเถระให้เชิญมูลสิริเศรษฐีผู้บุตรมา 

พวกประชาชนก็มา ประชุมกันเป็นการใหญ่ พระศาสดาตรัสเรียกมูลสิริเศรษฐีมาแล้ว ตรัสว่า ท่านรู้จักทารกนั้นไหม ? 

มูลสิริเศรษฐีทูลว่า ไม่รู้จักพระเจ้าข้า จึงตรัสบอกว่า ทารกนั้นคืออานันทเศรษฐี ผู้บิดาของท่าน แล้วยังทารกนั้นให้บอกขุมทรัพย์ด้วยพระดำรัสว่า อานันทเศรษฐีท่านจงบอกขุมทรัพย์ใหญ่ ๕ แห่งแก่บุตร 
ของท่าน 

เบื้องแรกมูลสิริเศรษฐียังไม่เชื่อครั้นขุดขุมทรัพย์ได้ถูกต้อง จึงเชื่อและเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าได้ขอถึงพระศาสดาว่าเป็นสรณะ 

พระบรมศาสดาจึงทรงแสดงธรรมแก่มูลสิริเศรษฐีว่า

     “ถึงแม้ว่าคนเราจะมีบุตร มีทรัพย์มากขนาดเป็นเศรษฐี ทรัพย์ก็ดี บุตรก็ดี
หากทำประโยชน์อะไรไม่ได้
ไม่สามารถจะยังสุขอะไรให้เกิดแก่ตนได้ 
ดูตัวอย่างอานันทเศรษฐีเถิดท่านทั้งหลาย”
………………………………………………….
เกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มหาศาล
ตายแล้วเกิดใหม่เกิดเป็นลูกขอทาน
มีก็เหมือนไม่มีน่าคิดจริงหนอ…
———————————–

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่6มกราคม2564

วันพุธที่6มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเพียรสร้างเพียรกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย และคุณบิดามารดา

ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับ
สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
จงมีส่วนในการอุทิศกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาทุกท่านให้ตลอดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งสิ้นมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจด้วยเทอญ

———————–
มอบน้ำดื่ม 6,000ขวด
จุดคัดกรองโควิด19 
ตามจุดต่างๆใน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่5มกราคม2564

วันอังคารที่5มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเพียรสร้างเพียรกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย และคุณบิดามารดา

ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับ
สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
จงมีส่วนในการอุทิศกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาทุกท่านให้ตลอดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งสิ้นมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจด้วยบุญด้วยทานเทอญ

“อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุยฺหํ ชิปฺปเมว  สมิชฺฌตุ
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา   จนฺโท ปณฺณรโส ยถา”

“สิ่งที่ท่านมุ่งมาตรปรารถนา จงพลันสำเร็จความดำริทั้งปวงจงเต็ม เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญและจงเต็มเหมือนแก้วมณีโชติ ฉะนั้น”

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ