วันพุธที่14เมษายน 2564

วันพุธที่14เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆทาน ทำบุญบวชพระ
ทำบุญทอดผ้าป่า
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่โครงการอบรมพระธรรมฑูต
 ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
 อ.แคมป์สน จ.เพชรบูณร์

ทำบุญสร้างกุฏิ1หลัง วัดป่าท่าข้าม จ.ยโสธร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
————————-
–วันครอบครัว–
ครอบครัวที่อบอุ่น
ปัจจัยหลักคือการให้อภัย
เวลาไม่พอที่จะโกรธใคร

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่13เมษายน 2564

วันอังคารที่13เมษายน 2564

ถวายสังฆทานเนื่องในวันสงกรานต์
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 

ผลบุญที่ข้าพเจ้ากระทำมาตลอดชีวิต
จงส่งผลให้ทุกท่าน สุขกาย สุขใจ
สุขภาพแข็งแรง เดินทางปลอดภัย 
เจริญด้วยอายุ สุขะ พละ ปฏิพาน ธนสารสมบัติ
ทุกประการเทอญ

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่9-12เมษายน 2564

วันที่9-12เมษายน 2564
ทำบุญใส่บาตร 
ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศิลาลาด
ถวายภัตตาหาร สรงน้ำพระพุทธศิลาลาด
ต.คลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักปฎิบัติธรรม
วิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักปฏิบัติธรรม
ธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มอบน้ำดื่ม4,800ขวดแก่อำเภอชะอำ 
จ.เพชรบุรี เนื่องในกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

มอบน้ำดื่ม4,800ขวดแก่ชุมชนบ้านพุหวาย ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เนื่องในกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

ร่วมถวายแผงโซล่าเซล20แผง 
แก่วัดดอนตะโหนด บางระจัน สิงหบุรี

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ท่านทั้งหลายจงกล่าวอนุโมทนาเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่9-12เมษายน 2564

วันที่9-12เมษายน 2564
แห่พระธาตุประกาศธรรม
ถวายสังฆทานภัตตาหาร
ทอดผ้าป่า25วัด เขตอำเภอศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ
อนุโมทนบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่9-12เมษายน 2564

วันที่9-12เมษายน 2564
แห่พระธาตุประกาศธรรม
ทอดผ้าป่า25วัด
ในเขตอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
อนุโมทนาบญร่วมกันค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

สงกรานต์ศิลาลาดแห่พระธาตุประกาศธรรม

#สงกรานต์ศิลาลาดแห่พระธาตุประกาศธรรม
วันที่ 9-12 เมษายน พ.ศ. 2564
———————————————
#เชิญชวนทุกท่านร่วมในขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ
———————————————-
..#พรุ่งนี้ วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564
เริ่มขบวนแห่ จากอุทยานธรรมดงยาง
ไปตามถนน ผ่านชุมชนหมู่บ้านต่างๆ
เพื่อให้พี่น้องได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ
และสรงน้ำพระสงฆ์ตามฮีตประเพณีสงกรานต์
และไปจบขบวนที่วัดโพธิ์ธาราม ต.โจดม่วง
ช่วงเย็นมีปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ ๑กัณฑ์
ช่วงเช้าทำบุญใส่บาตรถวายผ้าป่า
——————————————–
#กำหนดตารางขบวนแห่ในแต่ละวัน
วันที่ 9 เม.ย. — ต.โจดม่วง วัดโพธิธาราม
วันที่ 10 เม.ย. — ต.หนองบัวดง วัดหนางบัวดง
วันที่ 11 เม.ย. — ต.กุง ที่ว่าการอ.ศิลาลาด
วันที่ 12 เม.ย. — ต.คลีกลิ้ง วัดดงก้าวกัลยาราม
————————–
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่7เมษายน2564

วันพุธที่7เมษายน2564
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดหนองชะโด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์ สามเณร
วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

ถวายน้ำดื่มเป็นเวลา24ปีเต็ม
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
—————————–
ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ
คุณค่าเกิดขึ้นจากสิ่งที่ลงมือกระทำเสมอ

ทุกลมหายใจ เป็นสิ่งมหัศจรรย์

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่6เมษายน 2564

วันอังคารที่6เมษายน 2564

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
สามเณร จำนวน400-800 รูป/คน
ณ.ที่ทำการคณะสงฆ์ภาค10 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ร่วมไถ่ชีวิตโคเป็นอภัยทาน
จ.เพชรบูรณ์

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดชิโนรส
กรุงเทพฯ

บุญชื่อว่าความสุข
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่5เมษายน 2564

วันจันทร์ที่5เมษายน 2564
บุญสำเร็จแล้ว
อนุโมทนาบุญกับทุกเจ้าภาพที่ร่วมบุญถวายผ้าไตรจีวร
ร่วมบุญถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ตลอดหนึ่งเดือนเต็ม
โครงการเดินธุดงค์เฉลิมพระเกียรติปี2564

ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ทุกท่าน
จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน ธนสารสมบัติ
ทุกประการ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่3เมษายน2564

วันเสาร์ที่3เมษายน2564

ถวายอาหารบิณฑบาตรพระธุดงค์
ณ.วัดสามโพธิ์คำ
ตำบล พุ่มแก อำเภอนาแก
จังหวัดสกลนคร 

ถวายน้ำดื่ม น้ำปานะตลอดโครงการ
จาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วถึงวัดพระธาตุพนม

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย 
เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
ทุกๆย่างก้าวในการจาริกธุดงค์
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีส่วน
แห่งอานิสงค์ผลบุญคุณวิเศษ
ของท่านด้วยเถิด

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง 
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา 
นำส่งให้แก่บิดามารดา
ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร 
ลูกหลาน บริวาร อาชีพ หน้าที่การงาน
พยัญชนะ ตัวอักษร ตัวเลขทุกภาษา
สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนะชาติ
ธนบัตรเงินตราทุกสกุลทุกประเทศในโลกนี้ที่ใช้หนี้ได้ตามกฏหมาย
ตลอดถึงสรรพสัตว์ สรรพวิญญานไม่มีประมาณ 
แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์พ
พระจันทร์ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา
รุกขเทวดานางไม้ทั้งหลาย เทวาอารักษ์
ทุกภพทุกภูมิ เชื้อโรคในคน เชื้อโรคในสัตว์ ยารักษาโรคทุกชนิด
จงมีส่วนในมหาสังฆทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย
จงมีส่วนในมหาสังฆทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย

ทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์มาจากผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่

ข้าแต่ท่านผู้เจริญที่มีศรัทธาร่วมบุญในทุกๆวันจงอธิษฐานถึงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเถิด
—————-

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่2เมษายน2564

วันศุกร์ที่2เมษายน2564

ถวายอาหารบิณฑบาตรพระธุดงค์
ณ.วัดป่ามโนศรีทอง
ตำบล ก้านเหลือง อำเภอนาแก
จังหวัดสกลนคร 

ถวายน้ำดื่ม น้ำปานะตลอดโครงการ
จาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วถึงวัดพระธาตุพนม

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย 
เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
ทุกๆย่างก้าวในการจาริกธุดงค์
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีส่วน
แห่งอานิสงค์ผลบุญคุณวิเศษ
ของท่านด้วยเถิด

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง 
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา 
นำส่งให้แก่บิดามารดา
ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร 
ลูกหลาน บริวาร อาชีพ หน้าที่การงาน
พยัญชนะ ตัวอักษร ตัวเลขทุกภาษา
สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนะชาติ
ธนบัตรเงินตราทุกสกุลทุกประเทศในโลกนี้ที่ใช้หนี้ได้ตามกฏหมาย
ตลอดถึงสรรพสัตว์ สรรพวิญญานไม่มีประมาณ 
แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์พ
พระจันทร์ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา
รุกขเทวดานางไม้ทั้งหลาย เทวาอารักษ์
ทุกภพทุกภูมิ เชื้อโรคในคน เชื้อโรคในสัตว์ ยารักษาโรคทุกชนิด
จงมีส่วนในมหาสังฆทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย
จงมีส่วนในมหาสังฆทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย

ทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์มาจากผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่

ข้าแต่ท่านผู้เจริญที่มีศรัทธาร่วมบุญในทุกๆวันจงอธิษฐานถึงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเถิด
—————-

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ