วันที่29-30มิถุนายน 2565

วันที่29-30มิถุนายน 2565

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม
ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ เพชรบุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดมะเกลือ จริญสนิทวงศ กรุงเทพมหานคร

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรแก่
พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
โครงการจาริกธุดงค์ผามออีแดงสู่เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขอเชิญร่วมบุญในพรรษา ปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญร่วมบุญในพรรษา ปี พ.ศ. 2565

ถวายภัตตาหาร ถวายน้ำดื่ม ตลอดพรรษาสามเดือน

ทำบุญ 300 บาท ได้รับของที่ระลึก
ข้าวเปลือกสีทอง พร้อมหนังสือสวดมนต์ 1 เล่ม

หรือทำตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่28มิถุนายน 2565

วันอังคารที่28มิถุนายน 2565
คณะศิษย์จากทิศทั้งสี่เป็นเจ้าภาพ
บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แก่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙,Ph.D,อัคคมหาบัณฑิต)

  • อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
  • อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
  • อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
  • อดีตรองอธิการบดี ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ทอดผ้าป่าถวายปัจจัยจำนวน400,020บาท
ร่วมบุญสร้างโรงเรียน
มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาท
(วิทยาลัยบาฬีพุทธโฆษ)
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ถวายปัจจัยจำนวน300,000บาท
ร่วมบุญสร้างแผงโซล่าเซล
ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายปัจจัยจำนวน300,000สนับสนุนการปฏิบัติธรรม
ณ.ไร่เพชรภาวนา ป่าบุญปัญญา
จ.กาฬสินธ์

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรแก่
พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
โครงการจาริกธุดงค์ผามออีแดงสู่เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

น้อมอุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ด้วยสำนึกในพระคุณหาที่สุดมิได้

เกล้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ถวายภัตตาหารปัจจัย ผ้าไตร และจิปาถะตลอดงาน
รวมเป็นเงิน2,000,000บาทเศษ
ความสำเร็จใดที่ปรากฏในงานบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้
เกิดขึ้นจากศรัทธาของญาติโยมที่ร่วมบุญมาทุกบาททุกสตางค์

ขอความสุขความสำเร็จจงเกิดขึ้นแก่ทุกท่านเช่นเดียวกัน

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่27มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่27มิถุนายน 2565

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรแก่
พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
โครงการจาริกธุดงค์ผามออีแดงสู่เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดหนองชะโด จ.สิงหบุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
สามเณร วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
คลองสาน กรุงเทพมหานคร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ อาทิตย์ที่25/26มิถุนายน 2565

วันเสาร์ อาทิตย์ที่25/26มิถุนายน 2565
ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรแก่
พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
โครงการจาริกธุดงค์ผามออีแดงสู่เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่24มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่24มิถุนายน 2565
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์ที่ศึกษาท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดป่านาแก บ้านย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
วัดยางตลาด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่23มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่23มิถุนายน 2565

ถวายปัจจัยเพื่อซื้อข้าวสารจำนวน
2,000,000จ้าดถวายแก่พระสงฆ์
และแม่ชีสำนักเรียนพระปริยัติธรรม
วัดในเมืองสกายน์ สหภาพเมียนมาร์

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิรลงกรณ์บาลีเถรวาท
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์ที่ศึกษาท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดป่านาแก บ้านย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
วัดยางตลาด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่22มิถุนายน 2565

วันพุธที่22มิถุนายน 2565
ทำบุญใส่บาตรงานปริวาสกรรมประจำปี2565
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์ที่ศึกษาท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดป่านาแก บ้านย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
วัดยางตลาด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่21มิถุนายน 2565

วันอังคารที่21มิถุนายน 2565
ทำบุญใส่บาตรงานปริวาสกรรมประจำปี2565
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์ที่ศึกษาท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดป่านาแก บ้านย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
วัดยางตลาด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่20 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่20 มิถุนายน 2565
ทำบุญใส่บาตรงานปริวาสกรรมประจำปี2565
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์ที่ศึกษาท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดป่านาแก บ้านย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
วัดยางตลาด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่19มิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ที่19มิถุนายน 2565
ทำบุญใส่บาตรงานปริวาสกรรมประจำปี2565
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์ที่ศึกษาท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดป่านาแก บ้านย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
วัดยางตลาด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ