๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช

๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕

ข้าพระพุทธเจ้าแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่๙