๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคต พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่๙

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
วันคล้ายวันสวรรคต พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่๙
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ