โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติครั้งที่1 รุ่นตามรอยพระศาสดา

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติครั้งที่1
รุ่นตามรอยพระศาสดา

วันเสาร์ที่14มีนาคม 2563
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจอุปสมบทจำพรรษา
ที่วัดเชตวันมหาวรวิหาร นครสาวัตถี แคว้นโกศล อุตรประเทศ ประเทศอินเดีย

รับสมัครพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก
อุบาสิกา คัดเลือกเพื่อจำพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
ตลอดจนอุทิศแด่บิดามารดา ปู่ย่าตายาย

ครั้งหนึ่งในชีวิต

ได้ปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานในบริเวณที่พระศาสดาและพระอรหันต์สาวกเคยจำพรรษาถึง19ปี

ติดต่อสอบถาม0936956364 คุณน้ำ
บ้านเพชรบำเพ็ญ พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ