เป็นกำลังใจให้ชาวอู่ฮั่น

เป็นกำลังใจให้ชาวอู่ฮั่น

ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น..เรื่องดีหรือร้าย
เราจะเป็นกำลังใจให้กัน..ด้วยความปรารถนาดี
ทุกอย่างจะผ่านไป..

ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข เป็นสุขเถิด
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อนึ่งขอให้ชาวโลกทุกชาติทุกภาษาจงมีความสุข จงมีความสุข
ขอให้โรคภัยหายมลายสิ้นเถิด

ด้วยความปรารถนาดีที่สุด อย่าลืมใส่maskนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ