เป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตไฟไหม้ ขอให้บุญรักษาทุกท่านที่บาดเจ็บจากภัยครั้งนี้ด้วยเถิด

เป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตไฟไหม้

ขอให้บุญรักษาทุกท่านที่บาดเจ็บจากภัยครั้งนี้ด้วยเถิด

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ