เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
พร้อมคณะศิษย์ บ้านเพชรบำเพ็ญ