เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ