เคยคิดว่า..ชีวิตนี้ไม่มีใครเลยที่อยู่เคียงข้างเรา

..เคยคิดว่า..ชีวิตนี้ไม่มีใครเลยที่อยู่เคียงข้างเรา..ทุกคนผ่านเข้ามา..แล้วก็จากไป..

..แต่ละคนทิ้งความเกี้ยวกราด..ทิ้งความเย้ยหยัน..โยนเรื่องราวที่น่าตกใจ..หวงแหนทุกอย่าง…แย่งชิงทุกสิ่ง…

..ในทางกลับกัน..ทุกคน..คือ..ครูชีวิต..

..ที่สอนให้เราอดทน..อดกลั้น..

..สอนให้รู้จัก..สิ่งไม่น่าปรารถนา..และสอนให้รู้จักคำว่าปล่อยวาง..

..ขอบคุณทุกคนที่สอนให้รู้ว่า..

..เราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้..นอกจากต้องเปลี่ยน..ตัวเราเอง..

..ความทรงจำ…อ่านออกเขียนได้..ต้องกราบคุณครูทุกท่านด้วยดวงใจ..

..และขอบคุณชีวิต..ที่มีโอกาสได้เรียนรู้โจทย์..ที่ไม่มีคำตอบในวันนี้..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..