อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : ไตรลักษณ์

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

ไตรลักษณ์

อยากใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
แต่สร้างกรรมทุกวัน อารมณ์อยู่เหนือสติ
แพ้ความโกรธโลภหลง จิตเป็นทุกข์และดิ้นรน

ผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
จึงมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
ไม่ประมาทมีความประพฤติชอบด้วยกาย
วาจาใจ ไม่เป็นทาสอารมณ์อดทนต่อสิ่งที่มากระทบ

เห็นโรคระบาดตามความเป็นจริง
เห็นคนป่วยคนตายด้วยโรคภัยเป็นธรรมดา
ของสิ่งมีชีวิต ไม่อยู่ในฐานะบังคับบัญชา
ให้เป็นอย่างใจต้องการ

กฎของไตรลักษณ์ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา
ชัดเจนมากในปัจจุบัน

ไตรลักษณ์
กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง
อนิจจลักษณะไม่เที่ยง มีการแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา

ทุกขลักษณะ ลักษณะทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ ถูกบีบคั้นด้วยอำนาจของธรรมชาติทำให้ทุกสิ่งไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไป

อนัตตลักษณะ ลักษณะไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการได้ ไม่สามารถบังคับให้ชีวิตยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไป
ไม่สามารถบังคับจิตใจให้เป็นไปตามปรารถนา

อนิจจัง-ไม่เที่ยง
ทุกข์ขัง-เป็นทุกข์
อนัตตา-ไม่ใช่ตัวตนทั้ง
ลักษณะทั่วไปของชีวิตเรียกว่าไตรลักษณ์
ผู้ที่มีปัญญาท่านเห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงว่า
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

แต่ความจริงในชีวิตประจำวัน อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจและกายทุกขณะ เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้าย เดี๋ยวปวดหลัง เดี๋ยวปวดขา
เดี๋ยวหิว เดี๋ยวอิ่ม
คงอารมณ์เดิมไม่ได้ เรียกว่า เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป

อารมณ์ปรุงแต่งเป็นกรรมล้วนๆที่สอดแทรก
ให้จิตดิ้นรน เกิดเป็นความโกรธโลภหลง
ยึดมั่นว่าเที่ยง เป็นสุข เป็นของตนไม่เสื่อมสลาย

หนึ่งลมหายใจปัญญาผุดขึ้น0.0%
ความโกรธ มีมานะ ถือตัวถือตน อิจฉา
ความโลภ ยึดมั่นถือมั่น ตัวกู
ความหลง ไม่สูญสิ้น ไม่อยากเจ็บปวด
ต้องไม่เจ็บปวด เป็นของกู
อุปาทานในหนึ่งลมหายใจคือกรรมที่ฝังอยู่ในจิตเป็นร้อยชาติแสนชาติ อารมณ์จึงบดบังให้ปัญญาไม่เกิด เพราะกรรม

ต้องลงมือปฎิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานอย่างจริงจัง
เพื่อลบล้างจิตที่เป็นกรรมให้คลายจากความทุกข์
วิปัสสนากัมมัฎฐานตามแนวสติปัฎฐาสี่คือเครื่องมืออย่างเดียว
ในโลกที่ดับทุกข์ได้

กฎของไตรลักษณ์สอนให้มีสติ ไม่ไหลลง
ในความยึดมั่น เห็นตามความเป็นจริง
วันหนึ่งความจริงนี้ต้องเกิดขึ้นกับทุกคน

เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือสมบัติที่ไม่อยากได้
ไม่อยากตายก็ต้องตาย เพราะมันเป็นกฎของไตรลักษณ์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ