อย่าตัดสินใคร..หากใจยังไม่ยุติธรรม

อย่าตัดสินใคร..หากใจยังไม่ยุติธรรม
สิ่งที่ผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้

ชีวิตเหมือนเทียนเล่มหนึ่ง..หากใจกว้างแบ่งปันให้จุดต่อ
ทำให้ที่..ที่เคยมืดมิด..เกิดแสงสว่างได้เสมอ
การแบ่งปัน..ทำให้เกิดรอยยิ้มทุกที่

เราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือใครได้
ขอเพียงไม่ซำ้เติมใครในยามเขาล้มลง..ชื่อว่า..กำลังใจ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ