อยากเล่าให้ฟัง

อยากเล่าให้ฟัง
บทสนทนา
กราบพระอาจารย์ค่ะ

“แม่ชีขออนุญาติตามไปธุดงค์ด้วยได้ไหมคะ”

“ธุดงค์พระอาจารย์ไม่ให้โยมผู้หญิงตาม
แต่เดินธรรมยาตราโยมผู้หญิงเดินตามได้”

เวลาผ่านไป……..

“พระอาจารย์จะไปธุดงค์ที่อินเดียหรือคะ
แม่ชีขอตามไปด้วยได้ไหมคะ”

“พระอาจารย์จะไปธุดงค์ที่อินเดียหรือคะ
แม่ชีขอตามไปด้วยได้ไหมคะ”

“พระอาจารย์จะไปธุดงค์ที่อินเดียหรือคะ
แม่ชีขอตามไปด้วยได้ไหมคะ”

ในที่สุด………..

พระอาจารย์เดินทางไปธุดงค์ที่อินเดีย
พร้อมพระสงฆ์และคณะผู้ติดตาม
แต่แม่ชีไม่ได้รับอนุญาติให้ไป

เวลาผ่านไป………..

ทิ้งบ้านเพชรบำเพ็ญไปเข้าพรรษา3เดือน
ที่อุทยานธรรมดงยาง 
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

พระอาจารย์มีโครงการเดินธุดงค์ที่ภูเก็ต
ถึงนครปฐม

พระอาจารย์ท่านปรารภว่า

“คุณแม่พระอาจารย์อยากฝึกพระธุดงค์
หากท่านทำได้ อดทนได้ท่านจะได้ภูมิใจ
ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตท่านได้มาเดินธุดงค์
พระอาจารย์ไม่อยากให้มีความสะดวกสบาย”
———————————
เวลาผ่านไป……..

“กราบพระอาจารย์ค่ะ 
วันนี้แม่ชีไปนั่งกัมมัฏฐานที่วัดดงก้าวมาค่ะ
อธิฐานกับพระประธานว่า
ขอให้ได้อยู่ดูแลพระอาจารยจรัน อนังคโณ ด้วยเถิด”

“พระอาจารย์พระประธานไม่ตอบค่ะ”

พระอาจารย์ให้พรว่า

“ขอให้คุณแม่สมปรารถนา”

ในที่สุด…….
ก็มีโอกาสดูแลพระสงฆ์หมู่ใหญ่
ที่จาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติภูเก็ตถึง
ประจวบคีรีขันธ์

และครั้งนี้เริ่มต้นที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
ถึงวัดพระธาตุพนม

ทุกๆวันที่มีโอกาสจะไปใส่บาตร
พระธุดงค์ด้วยตนเองทุกวัน
เป็นกำลังใจให้ท่านทำหน้าที่
เนื้อนาบุญฝึกสอนสหธรรมิก
ผู้อุทิศตนเข้าสู่พระพุทธศาสนา

ทุกย่างก้าวโรยด้วยเศษหินเศษดิน
บางคราวถนนเดือดด้วยความร้อน
บางวันเส้นทางเรียบแต่ฝนตกหนัก
หลายชั่วโมง หนาวจัดร้อนจัด

เดินบิณฑบาตรด้วยเท้าเปล่า
ฉันท์อาหารมื้อเดียว และอีกหลายข้อ

—-ธุตังคะ องค์คุณเครื่องกำจัดกิเลส—

ไม่มีใคร ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดบริสุทธิได้ นอกจากตนเอง

แม่ชีทำหน้าที่
อุบาสิกาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามกำลังที่มี

ต่างคนต่างทำหน้าที่เพื่อเทิดทูนพระพุทธศาสนา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ