สวัสดียามเช้า..ณ..เมืองสาวัตถี..13 มกราคม 2563

สวัสดียามเช้า..ณ..เมืองสาวัตถี..13 มกราคม 2563..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..