วันเสาร์ที่18มกราคม 2563 วันแห่งชัยชนะ ตั้งโรงทานวัดภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.นครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

วันเสาร์ที่18มกราคม 2563
วันแห่งชัยชนะ
ตั้งโรงทานวัดภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.นครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

โครงการจาริกธุธงค์ 1ธันวาคม2562ถึง 18 มกราคม2563
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่600รูป
เดินธุดงค์ระยะทาง 50 โยชน์
……………………………………………………………………………
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น 8,000ชาม
หอยทอด 5,000 จาน
ข้าวเหนียวมะม่วง1,000กล่อง
น้ำดื่ม 5,760 ขวด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ