วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
วัดหนองบัวดง วัดหนองพอก 
วัดหนองจอก วัดหลักด่าน 
วัดดงเค็ง  วัดบ้านตู้ อำเภอหนองบัวดง
จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม 
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ 
ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฏิบัติบูชาทั้งหลายเหล่านี้

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
..วันนี้ทำ..
: ส้มตำ To Go 1,000กล่อง
: ขนมจีนน้ำยา 1,200 ชุด
: ข้าวเหนียวไก่ทอดแจ่วบอง
จำนวน 1,000 ชุด
: ผัดพริกหมูใส่ถัวฝักยาว100ถุง
:แกงอ่อมปลาดุก 130ถุง

: ส่งมอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล 
โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด

: มอบให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจอำเภอศิลาลาด 
จังหวัดศรีสะเกษ

: มอบให้ชาวบ้านหนองบัวดงเนื่องจาก
ล็อกดาวน์ทั้งตำบล
————————————
คนที่ “เข้มแข็ง” ที่สุด
ไม่ใช่คนที่ “ชนะ” เสมอไป
แต่คือคนที่ไม่เคยเลิกล้ม..ความตั้งใจ
แม้ในนาทีที่….. “พ่ายแพ้”

       คำหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ