วันอาทิตย์ที่26ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่26ธันวาคม 2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระธุดงค์หมู่ใหญ่
ณ.โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางจาริก
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ