วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญและคณะศิษย์ร่วมบุญถวายพัดลมติดผนังสถานปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง นครราชสีมา

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญและคณะศิษย์ร่วมบุญถวายพัดลมติดผนังสถานปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง นครราชสีมา

จำนวน 100 ตัว เป็นเงิน 100,000 บาท

ขอให้ทุกท่านเจริญก้าวหน้ามีเงินทองหมุนเวียนไม่ขาดมือค่ะ

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..