วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 วันครบรอบคล้ายวันเกิดอายุวัฒนะมงคล 67 ปี ของพระอาจารย์ใหญ่ สยาดอภัททันตวิโรจนะ เจ้าของสำนัก.. สยาดอวัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน ท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์

#วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562
วันครบรอบคล้ายวันเกิดอายุวัฒนะมงคล 67 ปี
ของพระอาจารย์ใหญ่ สยาดอภัททันตวิโรจนะ
เจ้าของสำนัก.. สยาดอวัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน ท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์ และของสำนักธรรมวิโรจนาราม ธรรมสถาน (งุยเตาอู)​มวกเหล็ก-ปากช่อง-เขาใหญ่ แห่งนี้

#ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย อันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุด

“11 มกรา วันเกิดอาจาริยา พระมหายิ่งใหญ่แท้แผ่คำสอน

เหล่าผองศิษย์ขอถวายอวยชัยพร อย่ายิ่งหย่อนร้อยปีสุขีกาย

เป็นเหมือนดั่งโพธิ์ทองของผองศิษย์ น้อมพินิจคำสอนมิเสื่อมหาย

ทุกข์ใดๆที่เกิดให้เบาคลาย ขอถวายอวยชัยท่านสุขขันธ์ เทอญ”

#น้อมกราบนมัสการ แสดงสักการะมุทิตาจิต และกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ สยาดอภัททันตวิโรจนะ กับความรัก ความเมตตา ความกรุณา ความปรารถนาดีที่มีต่อลูกศิษย์…. คนไทย…ทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งคะ

น้อมกราบนมัสการ
cr.วิโรจนาราม
แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ