อธิการบดี มจร.เตรียมนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก..

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

เนื่องจากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชได้รับความเสียหายจากพายุปาบึก

คณะสงฆ์เข้าตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจแก่พระนิสิต และบริจาคถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในโอกาสนี้บ้านเพชรบำเพ็ญได้ถวายภัตตาหารเพลพระอธิการบดีและคณะสงฆ์ผู้บริหารวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นจำนวน 150 รูป/คน

สาธุ..สาธุ..สาธุ

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..