วันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565

วันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565

ทำบุญบังสกุลอุทิศให้แก่บิดามารดา
นายพิชัย ชัยประคอง
นางประคอง ชัยประคอง
นายหวัง ธีระสัตยกุล
นายสุบิน กมล

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
งานปริวาสกรรมประจำปี2565
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนพไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ถวายข้าวสาร30กระสอบ
ไข่ไก่10ตั้ง น้ำมันพืช20ปี้บ
น้ำตาลทราย10ท่อนกระทิ10ลัง
ฟ้าไทย10ลัง ผงชูรส5ลัง
ซอสฝาเขียว10ลัง
ลูกชิ้นหมู100กิโลหมูเนื้อแดง50กิโล
หมูสามชั้น50กิโล หมูบด50กิโล
สะโพกไก่100กิโล ปีกบนไก่100กิโล
น้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

สาธุ สาธุ สาธุ

มอบอาหาร300ชุดเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลศิลาลาด
โรงพยาบาลราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ร่วมด้วยช่วยกันสู้โรคระบาด

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ