วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม 2563
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรวัดดงก้าวกัลยาราม อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 
สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน400รูป/คน
ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
: ข้าวคลุกกระปิน้ำซุป 
: แกงเทโพ
: หน่อไม้ผัดไข่
: ฟักต้มมะนาวดอง
: ปลาทัพทิม 3 รส
: ใส้กรอกทอด 
: สลัดผักสด
: ผลไม้แอปเปิ้ล มังคุด แตงโม 
: ขนมหวาน รวมมิตร 

..อุทยานธรรมดงยาง.. 
: แกงเลียงกุ้ง 
: ซุปหน่อไม้
: ไก่ทอด
: เห็ดผัดน้ำมันหอย
: ยำไข่ต้ม
: ข้าวเหนียว-ข้าวสวย
: ผัดหมี่ชมพู
: ขนมหวาน สาคูเปียกข้าวโพด+มะพร้าวอ่อน 
: ผลไม้ แก้วมังกร 
—————-
น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
ตั้งนะโม3จบ
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฎิบัติบูชานี้

ทรัพย์ในทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิดีแล้ว จงเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญใดที่ท่านเพ่งเพียรเจริญภาวนาจนเกิดสภาวะธรรม เกิดปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
——————

คนที่ “เข้มแข็ง” ที่สุดนั้น
ไม่ใช่คนที่ “ชนะ” เสมอไปหรอก
แต่คือคนที่ไม่เคยเลิกล้ม..ความตั้งใจ
แม้ในนาทีที่….. “พ่ายแพ้”

       หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
                        (สมศักดิ์ อุปสโม)