วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคม 2562

เดินทางไปเมืองกาญจนบุรี
กราบพระอาจารย์จรัญ อนังคโน
ถวายปัจจัย100,000บาท
ค่าภัตตาหารแก่พระสงฆ์ที่เดินธุดงค์จำนวน 600 กว่ารูป
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่จากประเทศกัมพูชา เมียนมาร์
ลาว และไทยเดินธุดงค์ถึงวันที่15มกราคม 2562

พระอาจารย์จรัญให้พรว่า ขอบุญจากพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์
ทั้งหมดจงส่งผลให้เจริญก้าวหน้าในการปฎิบัติธรรมเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน

ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าและมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าด้วยเทอญ

มีศรัทธาไกลแค่ไหนก็ใกล้
บุญทำให้ใจเบิกบาน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ