วันนี้ วันพระแรม8ค่าเดือน12 ปีฉลู

วันนี้ วันพระแรม8ค่าเดือน12 ปีฉลู
รู้เห็นตามจริง
ละทิ้งความอยาก
ตัดขาดยึดมั่น
สร้างตนสู่มรรคา