วันนี้ วันพระขึ้น 8 ค่ำเดือน 8 ปีเถาะ

วันนี้ วันพระขึ้น 8 ค่ำเดือน 8 ปีเถาะ
……………………………………………….
สิ่งใดไม่เที่ยง..สิ่งนั้นเป็นทุกข์

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ