วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ