วันที่๕ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

วันที่๕ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ