วันจันทร์ที่14ตุลาคม 2562 ถวายน้ำดื่ม…

วันจันทร์ที่14ตุลาคม 2562

ถวายน้ำดื่มวัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ ตึกมหาจุฬาฯ
จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มมหาจุฬาอาศรม อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี
จำนวน4,800ขวด

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ