รอยยิ้มและแววตาแห่งความยินดี

Good night watbuparam shrawasti
รอยยิ้มและแววตาแห่งความยินดี
คือสิ่งตอบแทน..มีค่ายิ่งกว่ายศถาบรรดาศักดิ์
การให้ที่ไม่สิ้นสุด..ความปรารถนาดี..ที่มนุษย์พึงมีต่อกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ