บ่ายวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

บ่ายวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์ 2563

ถวายที่นอน หมอน ผ้าห่ม แก่สามเณร
วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 50ชุด

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ