Good night ka

Good night ka
ก่อนนอนคืนนี้สมาทานศีลห้าสวดมนต์ถวายพรพระ
กราบหมอนครั้งที่๑ ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
กราบหมอนครั้งที่๒ ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
กราบหมอนครั้งที่๓ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
วันพรุ่งนี้ตื่นแล้วใจเบิกบาน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ