บุญน้ำดื่ม วันที่23-24เดือนมีนาคม 2563

บุญน้ำดื่ม วันที่23-24เดือนมีนาคม 2563

ถวายน้ำดื่มวัดโคก จ.ปราจีนบุรี 4,800 ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดดงก้าวกัลยาราม จ.ศรีสะเกษ 3,600 ขวด
ถวายน้ำดื่มสำนักวิโรจนาราม ปากช่อง 4,800 ขวด
ถวายน้ำดื่มสำนักธรรมโมลี ปากช่อง 4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย9,600ขวด

ขออนุโมทนาทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญถวายน้ำดื่ม
ตามวัดต่างๆ ขออุปสรรคทั้งหลายอย่าได้เกิด
ความขัดข้องทั้งหลายอย่าได้มี โรคภัยทั้งหลายจงสิ้นไปด้วยเถิด

ขอความเจริญในอายุวรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน
ธนสารสมบัติพึงเกิดพึ่งมีแก่ท่านทั้งหลายเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ