น้ำดื่มถึงประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก ด้วยความเรียบร้อย

น้ำดื่มถึงประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก
ด้วยความเรียบร้อย 

ขอบพระคุณทุกท่านที่อำนวยความสะดวกด้วยความเสียสละ
แล้วพบกันเมื่อชาติต้องการค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ