น้อมกราบสู่พระนิพพาน

น้อมกราบสู่พระนิพพาน

เกล้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
บ้านเพชรบำเพ็ญ