คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ โอนร่วมทำบุญซื้อที่ดิน 15 ตารางวา สร้างวิทยาลัยบาลีพุทธโฆษ อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

อนุโมทนาร่วมกันนะคะ คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ โอนร่วมทำบุญซื้อที่ดิน 15 ตารางวา สร้างวิทยาลัยบาลีพุทธโฆษ อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

ท่านสามารถทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 459-062-449-4 บัญชีกองทุนพัฒนาศูนย์วิปัสสนานานาชาติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..