ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ตามรอยธุดงค์วัตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตร ณ.เขาพระอินทร์ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายภัตตาหารบิณบาตรนี้แก่ท่านทั้งหลาย บุญกุศลใดที่ท่านได้กระทำแล้วเกิดอานิสงส์แล้วเกิดความเพียรแล้วเกิดคุณวิเศษแล้ว ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในกุศลผลบุญของท่านด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ