ขอไว้อาลัยแด่เด็กน้อยทุกดวงจิต และผู้ประสบเหตุเสียชีวิต
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล อบต.อุทัยสวรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ขอไว้อาลัยแด่เด็กน้อยทุกดวงจิต และผู้ประสบเหตุเสียชีวิต
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล อบต.อุทัยสวรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
..บุญกุศลใดที่ยายทำมาขออุทิศบุญกุศลแด่จิตดวงน้อยของหนูทุกคนให้หนูสู่สุคติภูมิที่ดี

..ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียอย่างยิ่ง..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ