ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันที่๒เมษายน ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ