ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ