Good morning shrawasti

Good morning shrawasti
จงศรัทธาในสิ่งที่เซื่อ..จงเชื่อในสิ่งที่ศรัทธา
ความสำเร็จเกิดขึ้นในใจทันที

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ