4 เมษา ก้าวสู่เส้นชัย

4 เมษา ก้าวสู่เส้นชัย 

ร่วมต้อนรับคณะสงฆ์ที่องค์พระธาตุพนม
ร่วมบุญในทุกๆความพากเพียรของพระสงฆ์

4 เม.ย. เข้าสู่องค์พระธาตุพนม
 5 เม.ย. ทำบุญตักบาตรส่งคณะสงฆ์

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ