วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่29ตุลาคม 2564
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
วัดเกาะสุวรรณาราม กรุงเทพฯ

ตั้งโรงทานฉลององค์กฐินวัดมะฟัก

จ.ศรีสะเกษ

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ